DPF / EGR

Usuwanie dpf EGR łódź

Oferujemy zarówno naprawy systemów EGR DPF FAP Adblue jak i całkowite ich usunięcie. Stosowane przez nas alternatywne metody redukcji emisji spalin (programowe i techniczne) Pozwalają spełniać warunki techniczne dopuszczenia pojazdów do ruchu nawet po pozbyciu się zbędnego balastu.
Miernik przejrzystości spalin (dymomierz) Hartridge YDA309 używany przez nas jest znacznie bardziej zaawansowany niż urządzenia w które wyposażona jest policja czy stacje kontroli pojazdów. Służy nam głównie do kontroli poziomu dymienia podczas jazdy (podczas pomiarów obciążeniowych na hamowni)
Jednak na życzenie możemy po operacji usunięcia DPF dokonać pomiarów w trybie wymaganym przez ustawę – na postoju bez obciążenia
Poziom dymienia przed/po usunięciu DPF obrazuje ten film: (w testowym samochodzie usunęliśmy DPF i podnieśliśmy moc)

EGR Exhaust Gas Recirculation Recyrkulacja Spalin

W silnikach spalinowych technika dostarczania gazów spalinowych ponownie do komory spalania celem zmnejszenia emisji tlenków azotu

Wady EGR

Zwiększenie zużycia paliwa
Zanieczyszczenie kolektora dolotowego i kanałów głowicy sadzą, niedopalonym olejem napędowym i silnikowym
Zwiększenie emisji cząstek stałych
Zwiększenie ilości żrących substancji dostających się do oleju
Z powodu zwiększonej emisji cząstek stałych podczas pracy EGR stosuje się filtry cząstek stałych

DPF – Diesel Particulate Filter

FAP – filtre à particules

Filtr ma za zadanie zatrzymanie cząstek stałych (w teorii sadzy a w praktyce nagaru i innych czastek powodujących jego nieodwracalne zapełnienie) oraz dopalenie ich w procesie regeneracji

Wady DPF:

Zmniejszenie sprawności objętościowej silnika
Znaczne zwiększenie zużycia paliwa
Rozrzedzenie oleju silnikowego olejem napędowym co prowadzi do awarii wymagających naprawy głównej silnika

Dla wspomagania procesu recyrkulacji spalin stosuje się przepustnice dolotu i klapy dławiące w kanałach kolektora dolotowego TVA

Wady:
Wycieki, częste awarie
W przypadku uszkodzenia (skruszenia) klap kolektora dolotowego poważne awarie turbosprężarki