Kody błędów

65535 – – – – – Uszkodzony sterownik ECM (ECU)
258 – – – – – Przekładnia – przesunięcie elektrozaworu (shift solenoid (SS) 1 >przewody, wtyki,
260 – – – – – Przekładnia – przesunięcie elektrozaworu (shift solenoid (SS) 2 >przewody, wtyki,
262 – – – – – Przekładnia – przesunięcie elektrozaworu (shift solenoid (SS) 3 >przewody, wtyki,
263 – – – – – Przekładnia >przewody, wtyki, błąd hudrauliki, sprzęgło/zawór
264 – – – – – Przekładnia – elektrozawór sprzęgła (TCC) >przewody, wtyki, elektrozawór TCC
266 – – – – – Przekładnia – zawór kontroli pozycji elektrozaworu 1 >przewody, wtyki, elektrozawór,
268 – – – – – Przekładnia – elektrozawór ciśnienia oleju (TFP) >przewody, wtyki, TFP elektrozawór
270 – – – – – Przekładnia – zawór kontroli pozycji elektrozaworu 2 >przewody, wtyki, elektrozawór,
281 – – – – – Czujnik prędkości własnej pojazdu lub jego obwód VSS (G68)
282 – – – – – Czujnik położenia przepustnicy TPS lub obwód ISC (V60)
282 – – – – – Silnik krokowy biegu jałowego ISC lub jego obwód (kod alternatywny)
293 – – – – – Przekładnia – włącznik zakresu przekładni (TR) >przewody, wtyki, włącznik TR
296 – – – – – Przekładnia – włącznik kick-down >przewody, czujnik TP, włącznik kick-down
299 – – – – – Przekładnia – włącznik wyboru sposobu >przewody, transmissionmode selection switch
300 – – – – – Przekładnia – czujnik temperatury oleju (TFT) >przewody, wtyki, czujnik TFT
513 – – – – – Czujnik obrotów silnika CKP lub jego obwód (G28)
514 – – – – – Czujnik położenia wału rozrządu CMP (G4)
515 – – – – – Czujnik HALL’a obrotów silnika CKP (G40) lub jego obwód – na zatrzymanym silniku kod ten zawsze występuje
535 – – – – – Rozdzielacz – czujnik punktu zapłonu
516 – – – – – Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP (F60)
– – – – – – – – – – Brak sygnału prędkości obrotowej silnika RPM/CKP
517 – – – – – Styk pełnego otwarcia przepustnicy (F81)
– – – – – – – – – – Czujnik ustawienia klapy przepustnicy
599 – – – – – Włącznik pedału hamulca / świateł hamowania STOP lub ich obwód >przewody, włącznik lampy STOP
526 – – – – – Włacznik lampy STOP >przewody, włącznik lampy STOP
– – – – – – – – – – Brak połączenia sterownika ECM z modułem zapłonu
535 – – – – – Układ sterownaia nr 1 czujnika spalania stukowego KS (sterownik)
524 P0326 Czujnik spalania stukowego KS lub jego obwód (G61)
525 – – – – – Brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów (kod alternatywny)
536 – – – – – Układ regulacji nr 2 czujnika spalania stukowego KS (sterownik)
540 – – – – – Czujnik spalania stukowego nr. 2 KS (G66)
– – – – – – – – – – Nieprawidłowe parametry pracy układu wtryskowego
518 – – – – – Potencjometr przepustnicy TPS (G69) lub jego obwód >przewody, TPS
1170 – – – – – Czujnik długości impulsu wtrysku / czujnik dawki paliwa (G175) lub jego obwód
543 – – – – – Przekroczone obroty maksymalne silnika
– – – – – – – – – – Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) lub jego obwód >błędny sygnał
519 – – – – – Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) lub jego obwód
528 – – – – – Czujnik ciśnienia barometrycznego BARO (F96) lub jego obwód
544 – – – – – Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania
533 – – – – – Układ regulacji biegu jałowego >silnik krokowy ISC, nieszcz. dolot, zły zapłon, zła regulacja przepustnicy
520 – – – – – Przepływomierz powietrza VAF (G70/G19)
531 – – – – – Przepływomierz powietrza masowy MAF lub jego obwód (kod alternatywny)
532 – – – – – Napięcie zasilające sterownika za niskie >alternator, akumulator, przewody
521 – – – – – Potencjometr CO (G74) lub jego obwód
305 – – – – – Wskaźnik zużycia paliwa – nieprawidłowy sygnał
– – – – – – – – – – Nieprawidłowe parametry układu wtrysku paliwa – sprawdź cały układ
539 – – – – – Czujnik temperatury paliwa lub jego obwód (G81)
522 – – – – – Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT (G62)
545 – – – – – Przekładnia – brak połączenia elektrycznego silnik – skrzynia / sygnał AT >przewody, ECM, TCM
523 – – – – – Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42)
552 – – – – – Potencjometr przepływomierza VAF lub MAF(G19)
553 – – – – – Przepływomierz masowy powietrza MAF (G70) lub VAF (kod alternatywny)
537 – – – – – Układ sterowania sondy Lambda – brak wskazań >bogata mieszanka lub poza zakresem
525 – – – – – Sonda Lambda podgrzewana HO2S lub jej obwód (G39)- niskie napięcie
558 – – – – – Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej
559 – – – – – Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej
585 – – – – – Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin EGRT (G98) >przewody, czujnik EGRT
– – – – – – – – – – Czujnik temperatury zasysanego powietrza IAT (G42) >przewody, wtyczka, czujnik IAT
561 – – – – – Krańcowa regulacja składu mieszanki – uboga >ciśnienie paliwa, EVAP, pompa, MAF, wtryskiwacz
– – – – – – – – – – Krańcowa regulacja składu mieszanki – bogata >ciśnienie paliwa, EVAP, pompa, MAF, wtryskiwacz
640 – – – – – Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda – przekaźnik lub jego obwód (J278)
1265 – – – – – Elektrozawór recyrkulacji spalin EGR (N18) >przewody, elektrozawór EGR
750 – – – – – Lampka usterek, ECU, moduł kontroli wtrysku >przewody, komponenty kontrolne,
1241 – – – – – Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N115) >przewody,
1249 – – – – – Wtryskiwacz cylindra 1 (N30) >przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
1250 – – – – – Wtryskiwacz cylindra 2 (N31) >przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
1251 – – – – – Wtryskiwacz cylindra 3 (N32) >przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
1252 – – – – – Wtryskiwacz cylindra 4 (N33) >przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
1253 – – – – – Wtryskiwacz cylindra 5 (N83) >przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
1254 – – – – – Wtryskiwacz cylindra 6 (N84) >przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz
1257 – – – – – Zawór regulacji obrotów biegu jałowego IAC (N71) >przewody, zawór IAC
1258 – – – – – Zawór regulacji obrotów biegu jałowego IAC (N71) >przewody, zawór IAC
1259 – – – – – Przekaźnik pompy paliwa / główny przekaźnik (J17) >przewody, bezpiecznik, przekaźnik pompy.
17908 P1500 Przekaźnik pompy paliwa – circuit malfunction
17909 P1501 Przekaźnik pompy paliwa – zwarcie do masy
17910 P1502 Przekaźnik pompy paliwa – zwarcie do plusa
1262 – – – – – Elektrozawór ogran.ciśnienia doładowania. (Turbocharger wastegate regulating valve (TC)) (N75)
1263 – – – – – Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N115) >przewody,

00002 – – – – – Urządzenie nastawcze skrzyni biegów
237 – – – – – Lewy przód-N59 zawór elektromagnetyczny ABS
238 – – – – – Prawy przód-N58 zawór elektromagnetyczny ABS
239 – – – – – Lewy tył-N57 zawór elektromagnetyczny ABS
240 – – – – – Prawy tył-N56 zawór elektromagnetyczny ABS
241 – – – – – Zawór regulujący ciśnienie N238
242 – – – – – Tylni zawór-N237 przepustnicy silnika
243 – – – – – Hamulec silnikowy
244 – – – – – Napięcie zasilania zaworów ABS prawy przódplusa lewy tył
245 – – – – – Napięcie zasilania zaworów ABS lewy przódplusa prawy tył
246 – – – – – Zwarcie z masą zaworów ABS prawy przódplusa lewy tył
247 – – – – – Zwarcie z masą zaworów ABS lewy przódplusa prawy tył
248 – – – – – Przełącznik skrzyni biegów E206
250 – – – – – Włącznik operacji poza drogowych E207
254 – – – – – Brak ustawienia regulacji trakcji
255 – – – – – Zawory ABS
257 – – – – – zawór dolotowy ABS, lewy przód (N101).
258 P0753 Elektrozawór 1.Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub zwarcie do masy lub Bplusa (N88)
259 – – – – – Zawór dolotowy ABS, prawy przód (N99)
260 P0758 Elektrozawór 2 (N89)
261 – – – – – Zawór dolotowy ABS tył (N103)
262 P0763 Elektrozawór 3 (N90)
263 – – – – – Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów
264 P0748 Elektrozawór 4 (N91)
265 – – – – – Zawór wylotowy ABS lewy przód (N102)
266 P0773 Elektrozawór 5 (N92) – otwarty obwód, zwarcie do masy/plusa12
267 – – – – – Zawór wylotowy ABS prawy przód (N100)
268 P0748 Elektrozawór 6 ISC (N93) – otwarty obwód, zwarcie do masy/plusa12
269 – – – – – Zawór wylotowy ABS tył (N104)
270 P1178 Elektrozawór 7 (N94) – otwarty obwód, zwarcie do masy/plusa12
271 – – – – – Patrz- grupa naprawcza 01
273 – – – – – Zawór dolotowy ABS prawy tył (N133)
274 – – – – – Zawór dolotowy ABS lewy tył (N134)
275 – – – – – Zawór wylotowy ABS prawy tył (N135)
276 – – – – – Zawór wylotowy ABS lewy tył (N136)
277 – – – – – Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy przód (N137)
278 – – – – – Zawór główny ABS (N105)
279 – – – – – Zawór 1 blokady mechanizmu różnicowego (N125)
280 – – – – – Zawór 2 blokady mechanizmu różnicowego (N126)
281 – – – – – Czujnik prędkości własnej pojazdu lub jego obwód VSS (G68)
282 – – – – – Czujnik położenia przepustnicy TPS lub obwód ISC (V60)
282 – – – – – Silnik krokowy biegu jałowego ISC lub jego obwód
283 P1711 Czujnik koła ABS lewy przód (G47)
284 – – – – – Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy przód (N138)
285 P1716 Czujnik koła ABS prawy przód (G45)
286 – – – – – Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy tył (N139)
287 P1721 Czujnik koła ABS prawy tył (G44)
289 – – – – – Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy tył (N140)
290 P1766 Czujnik koła ABS lewy tył (G46)
291 – – – – – Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117)
292 – – – – – Zasilanie hydraulicznego korektora ciśnienia
293 P0705 Przełącznik wielofunkcyjny (F125)
294 – – – – – Włącznik ciśnieniowy 1 stanu skrzyni przekładniowej
295 – – – – – Włącznik ciśnieniowy 2 stanu skrzyni przekładniowej
296 P1704 Włącznik Kick-down (F8) – zwarcie do masy
297 P0721 Czujnik obrotów w skrzyni (G38) – wadliwe funkcjonowanie,
297 P0715 Czujnik obrotów turbiny – wadliwy sygnał wejściowy
297 P0722 Czujnik obrotów w skrzyni (G38) – brak sygnału,
298 – – – – – Włącznik blokady mechanizmu różnicowego (E121)
299 – – – – – Drążek wyboru biegu (E122)
300 P0712 Czujnik temperatury w skrzyni (G93) – niska wartość sygnału,
300 P0713 Czujnik temperatury w skrzyni (G93) – wysoka wartość sygnału,
301 – – – – – Pompa hydroagregatu ABS (V39)
302 – – – – – Przekaźnik zaworów ABS (J106)
303 – – – – – Przełącznik wyboru funkcji. (E91)
305 – – – – – Zawór dwudrożny klapy powietrza (N63)
305 – – – – – Wskaźnik zużycia paliwa na desce wskaźników – nieprawidłowy sygnał
306 – – – – – Układ powietrza wtórnego – 1 rząd cylindrów
307 – – – – – Układ powietrza wtórnego – 2 rząd cylindrów
309 – – – – – Pompa spryskiwaczy (V135)
310 – – – – – Czujnik temperatury 1 Katalizatora (G20)
312 – – – – – Czujnik temperatury 2 katalizatora (G132)
313 – – – – – Katalizator
314 – – – – – Zawór dwudrożny recyrkulacji spalin EGR (N161)
347 – – – – – Cewka 8-N281
348 – – – – – Cewka 9-N282
349 – – – – – Cewka 10-N283
350 – – – – – Tłok modulujący >przewód masy
351 – – – – – Czujnik prędkości wału pośredniego G265
448 – – – – – Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie V181

449 – – – – – Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie – włączona
450 – – – – – Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie – wyłączona
451 – – – – – Sprzężenie czterech kół – rozłączone
452 – – – – – Sprzężenie czterech kół – rozłączone
453 – – – – – Ograniczenie funkcjonalne spowodowane wysoką temp.
454 – – – – – Monitorowanie czterech kół
503 – – – – – Pompa / wlot zaworu kontrolnego
504 – – – – – Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 1 – N240
505 – – – – – Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 2 – N241
506 – – – – – Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 3 – N242
507 – – – – – Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 4 – N243
507 – – – – – Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 5 – N244
508 – – – – – Zawór pompy / dyszy, cylinder numer 6 – N245
512 P0341 Czujnik pozycji wałka rozrządu – Sygnał czujnika Hall’a poza zakresem
513 P0506 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP (G28) – obroty jałowe za niskie
513 P0507 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP (G28) – obroty jałowe za wysokie
– – – – – – – – – – Brak sygnału prędkości obrotowej silnika CKP
514 P0336 Czujnik położenia wału korbowego (G4) – wadliwy sygnał
515 P0340 Czujnik HALL’a obrotów wałka rozrządu/silnika CKP (G4) lub jego obwód
515 – – – – – Czujnik HALL’a obrotów wałka rozrządu CMP (G40) lub jego obwód – zwarcie do plusa
516 – – – – – Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP (F60)
517 – – – – – Styk pełnego otwarcia przepustnicy (F81)
– – – – – – – – – – Nieprawidłowe parametry pracy układu wtryskowego
– – – – – – – – – – Nieprawidłowe parametry wtrysku paliwa – sprawdź cały układ
518 P0121 Potencjometr przepustnicy TP (G69 – sygnał poza zakresem
519 P0106 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) wadliwa wartość
519 P0107 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) – niskie napięcie
519 P0108 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) – wysokie napięcie
520 – – – – – Przepływomierz powietrza (wychyłowy) np.potencjom. MAF (g70/g19)
521 – – – – – Potencjometr CO (G74) lub jego obwód
522 – – – – – Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT (G62)
523 P0112 Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) – niska wartość
523 P0113 Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) – wysoka wartość
– – – – – – – – – – Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42)
524 – – – – – Czujnik spalania stukowego lub jego obwód KS (G61)
525 – – – – – Brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów (kod alternatywny)
525 P0131 Sonda Lambda podgrzewana HO2S lub jej obwód (G39)- niskie napięcie
526 – – – – – Przełącznik pedału hamulca / wł. świateł hamow. STOP (Cruise control brake pedal switch)
527 – – – – – Czujnik temperatury kolektora dolotowego IAT (G72)
528 – – – – – Czujnik ciśnienia barometrycznego BARO (F96)
529 P0725 Zła informacja o prędkości obrotowej silnika CKP – sprawdź przekaźnik silnika
529 P0727 Zła informacja o prędkości obrotowej silnika CKP brak sygnału
530 – – – – – Potencjometr przepustnicy / czujnik pozycji nastawnika obrotów ISC (G88)
531 – – – – – Przepływomierz powietrza masowy MAF lub jego obwód (kod alternatywny)
532 P1746 Przekaźnik przekładni – zła masa, niskie napięcie zasilania
532 P1750 Napięcie zasilające sterownika za niskie
533 – – – – – Regulacja biegu jałowego >silnik krokowy ISC, nieszcz. dolot, zły zapłon, zła regul. przep.
534 – – – – – Czujnik temperatury oleju EOT (G8)
535 – – – – – Rozdzielacz zapłonu
535 – – – – – Układ regulacji nr 1 spalania stukowego (sterownik)
536 – – – – – Układ regulacji nr 2 spalania stukowego (sterownik)
537 – – – – – Układ sterowania sondy Lambda >/ bogata mieszanka
538 – – – – – Napięcie odniesienia
539 – – – – – Czujnik temperatury paliwa lub jego obwód (G81)
540 – – – – – Czujnik spalania stukowego nr. 2 (G66)
541 – – – – – Potencjometr mechanizmu wyznacz. dawki paliwa (G99)
542 – – – – – Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza (G80)
543 P0726 Przekroczone obroty maksymalne
544 – – – – – Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania
545 P1780 Brak połączenia elektrycznego silnik – skrzynia / sygnał AT
545 P1781 Brak połączenia elektrycznego silnik – skrzynia / sygnał AT
545 P1782 Brak połączenia elektrycznego silnik – skrzynia / sygnał AT
546 – – – – – Usterka linii przesyłania danych DLC >zwarcie do plusa
547 – – – – – Czujnik kontroli ciśnienia ABS (F137)
548 P0560 Zasilanie pamięci kodów usterek
549 P1771 Sygnał zużycia paliwa – połączenie ECM/TCM OFF (tablica wskaźników)
549 P1772 Sygnał zużycia paliwa – połączenie ECM/TCM ON (tablica wskaźników)
550 – – – – – Kontrola startu wtrysku >przewody, elektrozawór czasowy wtryskiwacza, niski poziom paliwa, zakres czasowy pompy,
551 – – – – – Przegrzanie katalizatora
552 – – – – – Potencjometr przepływomierza VAF lub MAF(G19)
553 – – – – – Przepływomierz masowy powietrza MAF lub VAF (G70)
554 – – – – – Regulacja z sondą Lambda 2
555 – – – – – Sonda Lambda 2 (G108)
557 – – – – – Przełacznik ciśnienia sterowania wspomaganiem PSP
558 – – – – – Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej
559 – – – – – Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej
560 – – – – – Układ recyrkulacji spalin EGR
561 – – – – – Krańcowa regulacja składu mieszanki (Mixture control)
562 – – – – – Czujnik temperatury i poziomu oleju G266
563 – – – – – Wyświetlacz zużycia bieżącego Y10
564 – – – – – Czujnik temperatury oleju
567 – – – – – Uruchomienie silnika sterującego
568 – – – – – Czujniki pozycji w silniku sterującym

569 – – – – – Prąd silnika sterującego
570 – – – – – Obwód silnika sterującego J509
571 – – – – – Sprzęgło sterujące
572 – – – – – Czujnik pozycji sterującej G268
573 – – – – – Czujnik momentu obrotowego mechanizmu sterującego G269
574 – – – – – Silnik napędowy włączony
– – – – – – – – – – Krańcowa regulacja składu mieszanki (Mixture control)
575 – – – – – Ciśnienie w kolektorze dolotowym
576 – – – – – Terminal 15 (stacyjka)
577 – – – – – Regulacja spalania stukowego – cylinder 1
578 – – – – – Regulacja spalania stukowego – cylinder 2
579 – – – – – Regulacja spalania stukowego – cylinder 3
580 – – – – – Regulacja spalania stukowego – cylinder 4
581 – – – – – Regulacja spalania stukowego – cylinder 5
582 – – – – – Regulacja spalania stukowego – cylinder 6
583 – – – – – Regulacja spalania stukowego – cylinder 7
584 – – – – – Regulacja spalania stukowego – cylinder 8
585 – – – – – Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin (G98)
586 – – – – – Regulacja układu recyrkulacji spalin
587 – – – – – Osiągnięta granica adaptacji składu mieszanki
588 – – – – – Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy (N95)
589 – – – – – Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera (N131)
590 – – – – – Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera (N132)
591 – – – – – Włącznik zapięcia pasa kierowcy (E24)
592 – – – – – Włącznik zapięcia pasa pasażera (E25)
593 – – – – – Włącznik zajęcia siedzenie pasażera (F151)
594 – – – – – Obwód zapalnika poduszki powietrznej
595 – – – – – Zarejestrowane dane powypadkowe
596 – – – – – Zwarcie w obwodach elektrozaworów
597 P1728 Nieprawidłowe sygnały z czujników kół
598 – – – – – Usterka mechaniczna / hydrauliczna
599 – – – – – Włącznik pedału hamulca / świateł hamowania STOP
600 – – – – – Potencjometr w V68 (G92)
601 – – – – – Potencjometr w V70 (G112)
602 – – – – – Potencjometr w V85 (G114)
603 – – – – – Silnik klapy nawiewu / odmrażania (V85)
604 – – – – – Potencjometr w V71 (G113)
605 – – – – – Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza
606 – – – – – Zawór dwudrony – blokowanie przepływu cieczy chłodzącej (N147)
607 – – – – – Wskaźnik temperatury zewnętrznej (G106)
608 – – – – – Czujnik obciążenia pojazdu (G119)
609 – – – – – Stopień końcowy zapłonu 1
610 – – – – – Stopień końcowy zapłonu 2
611 – – – – – Stopień końcowy zapłonu 3
612 – – – – – Stopień końcowy zapłonu 4
613 – – – – – Stopień końcowy zapłonu 5
614 – – – – – Stopień końcowy zapłonu 6
615 – – – – – Stopień końcowy zapłonu 7
616 – – – – – Stopień końcowy zapłonu 8
617 – – – – – Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) lewej poduszki powiet. (G104)
618 – – – – – Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) prawej poduszki powiet. (G105)
619 – – – – – Obwód czujnika lewego
620 – – – – – Obwód czujnika prawego
621 – – – – – Zawór ograniczenia ciśnienia (N155)
622 – – – – – Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa
623 – – – – – Brak połącz. elektr. ABS – skrzynia przekładniowa
624 – – – – – Klimatyzacja (AC signal)
625 – – – – – Sygnał prędkości własnej pojazdu VSS
626 – – – – – Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych (K29)
627 – – – – – Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa (G120)
628 – – – – – Układ kontroli położenia nastawnika
629 – – – – – Włącznik pedału hamulca (F47)
630 – – – – – Włączenie klimatyzacji
633 – – – – – Obwód zapalnika / czujnika opóźnień {zderzeniowego)
634 – – – – – Rezystor w układzie EDS (N159)
635 – – – – – Podgrzewacz sondy Lambda przed katalizatorem
636 – – – – – Czujnik przyspieszenia przedni prawy (G121)
637 – – – – – Czujnik przyspieszenia, tylny lewy (G122)
638 P1766 Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów; sygnał z TPS >przewody, ECM, TCM
638 P1767 Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów; sygnał z TPS >przewody, ECM, TCM
639 – – – – – Czujnik opóźnień (zderzeniowy) (G123)
640 – – – – – Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda – przekaźnik lub jego obwód (J278)
641 – – – – – Czujnik temperatury oleju w przekładni TFT – wysoka wartość >niewłaściwy poziom, czujnik TFT
642 – – – – – Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy (N166)
643 – – – – – Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy (N167)
644 – – – – – Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy (N168)
645 – – – – – Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy (N169)
646 – – – – – Brak połączenia elektrycznego 1 ABS-ASR – silnik
647 – – – – – Brak połączenia elektrycznego 2 ABS-ASR – silnik
648 – – – – – Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem
649 – – – – – Zawór dolotowy / wylotowy ABS tył. (N160)
650 – – – – – Przełącznik pozycji pedału sprzęgła CPP (Clutch pedal position switch)
651 – – – – – Połączenia w układzie zapalnika poduszki powietrznej

652 P0730 Układ kontroli biegu – wadliwy sygnał
652 P0731 Układ kontroli biegu 1 – wadliwy sygnał >przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu
652 P0732 Układ kontroli biegu 2 – wadliwy sygnał >przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu
652 P0733 Układ kontroli biegu 3 – wadliwy sygnał >przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu
652 P0734 Układ kontroli biegu 4 – wadliwy sygnał >przewody, błąd hydrauliczny, sprzęgło/zawór w nadwoziu
653 – – – – – Niestabilny sygnał drążka wyboru biegu / Komunikacja z ECM (AT/ECM comunication)
654 – – – – – Zapalnik napinacza kierowcy (N153)
655 – – – – – Zapalnik napinacza pasażera (N154)
656 – – – – – Czujnik zajęcia siedzenia (G128)
657 – – – – – Nastawnik klapy nawiewu środkowego (V102)
658 – – – – – Nastawnik tempomatu
659 – – – – – Autotest
660 – – – – – Włącznik zmiany biegu na niższy (Kick-down), potencjometr przepustnicy
661 – – – – – Wskaźnik temperatury
662 – – – – – Obrotomierz
663 – – – – – Prędkościomierz
664 – – – – – Wskaźnik poziomu paliwa
665 – – – – – Lampka kontrolna zapięcia pasów (K19)
666 – – – – – Sygnał dźwiękowy
667 – – – – – Sygnał o temperaturze zewnętrznej
668 – – – – – Niskie napięcie zasilania ECM
669 – – – – – Druga kontrolka usterek (K97)
670 – – – – – Czujnik położenia nastawnika przepustnicy ISC (G127)
671 – – – – – Włącznik w układzie GRA (Cruise control selector switch / cruise control switch) (E45)
672 – – – – – Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem
673 – – – – – Nacisnąć pedał hamulca
674 – – – – – Puścić pedał hamulca
675 – – – – – Lewy przód zawory dolot: 0V wylot: 0V, koło zablokowane
676 – – – – – Lewy przód zawory dolot: UBAT, wylot: 0V, koło zablokowane
677 – – – – – Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: UBAT, koło wolne
678 – – – – – Lewy przód zawory dolot: UBAT, wylot: 0V, koło wolne
679 – – – – – Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem
680 – – – – – Prawy przód zawory dolot: 0V, wylot:0V,w koło zablokowane
681 – – – – – Prawy przód zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło zablokowane
682 – – – – – Prawy przód zawory dolot: UBAT, wylot: UBAT, koło wolne
683 – – – – – Prawy przód zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło wolne
684 – – – – – Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem
685 – – – – – Lewy tył zawory – dolot:0V, wylot:0V, koło zablokowane
686 – – – – – Lewy tył zawory dolot: UBAT, wylot: 0V, koło zablokowane
687 – – – – – Lewy tył zawory dolot: UBAT, wylot: UBAT, koło wolne
688 – – – – – Lewy tył zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło wolne
689 – – – – – Fałszywe powietrze w układzie zasysania
690 – – – – – Prawy tył zawory dolot:0V, wylot:0V, koło zablokowane
691 – – – – – Prawy tył zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło zablokowane
692 – – – – – Prawy tył zawory dolot: UBAT, wylot: UBAT, koło wolne
693 – – – – – Prawy tył zawory dolot: UBAT, wylot:0V, koło wolne
694 – – – – – Oświetlenie / włącznik i deska wskaźników
695 – – – – – Zawory blokady mech. różnicowego EDS:UBAT koło przednie lewe / prawe zablokowane
696 – – – – – Zawór ograniczenia ciśnienia, lewy (N170)
697 – – – – – Zawór ograniczenia ciśnienia, prawy (N171)
698 – – – – – Duży pobór prądu przez sterownik
699 – – – – – Sonda Lambda za katalizatorem (G130)
700 – – – – – Sonda Lambda 2 za katalizatorem (G131)
701 – – – – – Przekroczenie temperatury chłodziwa test
702 – – – – – Czujnik składu paliwa (G133)
703 – – – – – Włącznik biegu jałowego symulowany z potencjometru / styk
708 – – – – – UWAGA: zostanie włączony wentylator
709 – – – – – Fotoczujnik nasłonecznienia 2 (G134)
710 – – – – – Silniczek klapy odmrażania (V107)
711 – – – – – Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy (V108)
712 – – – – – Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy (V109)
713 – – – – – Silniczek klapy nawiewu środkowego lewy (V110)
714 – – – – – Silniczek klapy nawiewu środkowego prawy (V111)
715 – – – – – Silniczek klapy nawiewu tylnego (V112)
716 – – – – – Silniczek klapy powietrza zużytego (V113)
717 – – – – – Silniczek klapy AKF (V114)
718 – – – – – Włącznik nawiewu lewy dolny (F179)
719 – – – – – Włącznik nawiewu prawy górny (F180)
720 – – – – – Włącznik nawiewu lewy dolny (F181)
721 – – – – – Włącznik nawiewu prawy dolny (F182)
722 – – – – – Włącznik nawiewu lewy środek (F183)
722 – – – – – Włącznik ciśnienia oleju (F22)
723 – – – – – Włącznik nawiewu prawy środek (F184)
724 – – – – – Włącznik nawiewu lewy (F185)
725 – – – – – Włącznik nawiewu prawy (F186)
726 – – – – – Włącznik nawiewu środek (F187)
727 – – – – – Potencjometr V107 (G135)
728 – – – – – Potencjometr V110 (G136)
729 – – – – – Potencjometr V111 (G137)
730 – – – – – Potencjometr V102 (G138)
731 – – – – – Potencjometr V108 (G139)
732 – – – – – Potencjometr V109 (G140)
733 – – – – – Potencjometr V112 (G141)

734 – – – – – Potencjometr w klapie nawiewu środkowego (G142)
735 – – – – – Potencjometr V113 (G143)
736 – – – – – Potencjometr V114 (G144)
737 – – – – – Zawór regulacji ogrzewania lewy (N175)
738 – – – – – Zawór regulacji ogrzewania prawy (N176)
739 – – – – – Pompa cieczy chłodzącej (V50)
740 – – – – – Czujnik identyfikacji cylindra 1 – CMP (G145)
741 – – – – – Kontrola pedału hamulca – lampa STOP (BPP)
742 – – – – – Układ wentylacji akumulatora
743 – – – – – Czujnik w układzie wentylacji akumulatora (G146)
744 – – – – – Regulacja temperatury akumulatora
745 – – – – – Kontrola Izolacji
746 – – – – – Uszkodzenie cel akumulatora
747 – – – – – Czujnik temperatury akumulatora przedni (G52)
748 – – – – – Czujnik temperatury akumulatora tylny (G53)
749 – – – – – Klapa przewietrzania i
750 – – – – – Lampka usterek, ECU, moduł kontroli wtrysku
751 – – – – – Wskaźnik naładowania akumulatora
752 – – – – – Wentylator I podgrzewanie akumulatora
753 – – – – – Usterki w obwodach czujników kół
754 – – – – – Lampka kontrolna ogrzewania
755 – – – – – Lampka kontrolna ciśnienia oleju (K3)
756 – – – – – Czujnik temperatury w kanale powietrza, lewy (G150)
757 – – – – – Czujnik temperatury w kanale powietrza, prawy (G151)
758 – – – – – Układ powietrza wtórnego AIR
759 – – – – – Nastawnik temperatury w kanale powietrza, lewy (G155)
760 – – – – – Nastawnik temperatury w kanale powietrza, prawy (G156)
761 – – – – – Zarejestrowana usterka w sterowniku silnika
762 – – – – – Wtryskiwacz (N181)
763 – – – – – Czujnik ciśnienia gazu, strona kierowcy (G147)
764 – – – – – Czujnik ciśnienia gazu, strona pasażera (G148)
765 – – – – – Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. dawki (G149)
766 – – – – – Czujnik temperatury w kanale powietrza, przedni (G152)
767 – – – – – Czujnik temperatury parownika, tylny (G153)
768 – – – – – Czujnik temperatury wymiennika ciepła, tylny (G154)
769 – – – – – Czujnik temper. cieczy chłodzącej na wyjściu z silnika (G82)
770 – – – – – Czujnik temp. cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy (G83)
771 – – – – – Czujnik rezerwy paliwa
772 – – – – – Przełącznik ciśnienia oleju – F22
773 – – – – – Czujnik ciśnienia oleju (G10)
774 – – – – – Czujnik poziomu pojazdu tylni lewy (G76)
775 – – – – – Czujnik poziomu pojazdu tylni prawy (G77)
776 – – – – – Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy (G78)
777 – – – – – Czujnik położenia pedału przyspieszenia APP (G79)
778 – – – – – Czujnik skrętu kół (G85)
779 – – – – – Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
780 – – – – – Czujnik 030C Geber fűr Vertikalbeschleunigung (G90)
781 – – – – – Silnik nastawnika przedni lewy (V76)
782 – – – – – Silnik nastawnika przedni prawy (V77)
783 – – – – – Silnik nastawnika tylni lewy (V78)
784 – – – – – Silnik nastawnika tylni prawy (V79)
785 – – – – – Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce (G56)
786 – – – – – Czujnik temperatury dachu (G86)
787 – – – – – Czujnik temp. w kanale zasysania świeżego powietrza (G89)
788 – – – – – Zawór dwudrożny klapy odmrażania /nawiewu (N118)
789 – – – – – Włącznik biegu wstecznego (F41)
790 – – – – – Klapa powietrza świeżego / zużytego
791 – – – – – Włącznik termiczny parownika (E33)
792 – – – – – Czujnik (włącznik) ciśnienia środka chłodzącego klimatyzacji
793 – – – – – Czujnik położenia pedału hamulca (G100)
794 – – – – – Czujnik pompy hydraulicznej (G101)
795 – – – – – Czujnik przyspieszeń pionowych, tylny (G102)
796 – – – – – Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą (V42)
797 – – – – – Fotoczujnik nasłonecznienia (G107)
798 – – – – – Test segmentów
799 – – – – – Czujnik temperatury cieczy chłodzącej (G110)
800 – – – – – Czujnik temperatury dmuchawy (G109)
801 – – – – – Włącznik wysokiego ciśnienia sprzęgła sprężarki (F118)
802 – – – – – Włącznik niskiego ciśnienia sprzęgła sprężarki (F73)
803 – – – – – Czujnik ugięcia sprężyny przód prawy (G116)
804 – – – – – Czujnik ugięcia sprężyny przód lewy (G115)
805 – – – – – Zawór amortyzatora, przód lewy (N148)
806 – – – – – Zawór amortyzatora, przód prawy (N149)
807 – – – – – Zawór amortyzatora, tył lewy (N150)
808 – – – – – Zawór amortyzatora, tył prawy (N151)
809 – – – – – Serwomotor hamulca ESP
810 – – – – – Czujniki ciśnienia w układzie hamulcowym 1/2
811 – – – – – System nie przygotowany do testowania
812 – – – – – Samowyzwalający się włącznik cewki ciśnienia układu hamulcowego F84
813 – – – – – Czujnik ciśnienia układu hamulcowego 2-G214
814 – – – – – Cewka ciśnienia układu hamulcowego N247
815 – – – – – Czujnik hamulca F238
816 – – – – – Sensor wspomagania kierownicy G250

817 – – – – – Ochrona temperatury wspomagania (Steering assistance temp. Protection)
818 – – – – – Nadajnik temperatury aparatu wyparnego G263
819 – – – – – Nadajnik wysokiego ciśnienia G65
820 – – – – – Włącznik rozpoznania hamulca ESP F83
824 – – – – – Lampka kontrolna ASR (K86)
825 – – – – – Podgrzewane siedzenie kierowcy I AGA Z8
826 – – – – – Podgrzewane siedzenie pasażera Z8
827 – – – – – Przekaźnik wiatraka ciepłego powietrza J26
828 – – – – – Przekaźnik 3 prędkości wiatraka ciepłego powietrza J135
829 – – – – – Jednostka kontrolna ogrzewania J162
830 – – – – – Jednostka kontrolna otwieranego dachu J2-56
831 – – – – – Jednostka kontrolna prędkości wiatraka ciepłego powietrza 1 – J293
832 – – – – – Jednostka operacyjna i wyświetlająca E87
833 – – – – – Sygnał uruchamiający podgrzewanie szyby przedniej
834 – – – – – Sygnał uruchamiający podgrzewanie szyby tylnej
835 – – – – – Podłączenie do CU, operacja otwierania (Connection to CU, convertible operation)
836 – – – – – Zawór 1 dla wyboru biegu, w przód N284
837 – – – – – Zawór 2 dla wyboru biegu, w przód N285
838 – – – – – Zawór 3 dla wyboru biegu N286
839 – – – – – Zawór 4 dla wyboru biegu N287
840 – – – – – Obwód pompy hydraulicznej skrzyni biegów J510
841 – – – – – Nadajnik ciśnienia hydraulicznego skrzyni biegów G270 (Gearbox hydraulic pressure sender G270)
843 – – – – – Potencjometr dźwigni nastawczej przód/tył G272
844 – – – – – Rozpoznanie bramki dźwigni nastawczej SW-F257
845 – – – – – Rozpoznanie N dźwigni nastawczej SW-F258
846 – – – – – Rozpoznanie STOP dźwigni nastawczej SW-F259
847 – – – – – Obwód wyłącznika konsumenta J511 (Consumer switch-off relay J511)
848 – – – – – Pompa hydrauliczna bezpośredniego przesunięcia w skrzyni biegów E262
849 – – – – – Włącznik startu zapłonu
850 – – – – – Wyjście sterujące wzmacniacz zewnętrzny, w radiu
851 – – – – – Głośnik
852 – – – – – Głośnik przedni
853 – – – – – Głośnik tylny
854 – – – – – Wyjście do wyświetlacza radiowego w konsoli
855 – – – – – Połączenie ze zmieniaczem CD
856 – – – – – Antena w radiu
857 – – – – – Zmieniarka CD R41
858 – – – – – Podłączenie do radia, sygnał średniotonowy, antenna, amp
861 – – – – – Podłączenie do komputera nawigacji
862 – – – – – Atena nawigacji (GPS) R50/R52
863 – – – – – Antena TV – 1-R55
864 – – – – – Antena TV – 2-R56
865 – – – – – Antena TV – 3-R57
866 – – – – – Antena TV – 4-R58
867 – – – – – Podłączenie do jednostki kontrolnej ABS
868 – – – – – Kąt czujnika skrętu G208
870 – – – – – Głośnik basu przód lewy R21
871 – – – – – Głośnik basu przód prawy R23
872 – – – – – Głośnik basu tył lewy R15
873 – – – – – Głośnik basu tył prawy R17
874 – – – – – Głośnik tony tremble przód lewy R20
875 – – – – – Głośnik tony tremble przód prawy R22
876 – – – – – Głośnik tony tremble tył lewy R14
877 – – – – – Głośnik tony tremble tył prawy R16
878 – – – – – Podłączenie do głośników przód lewy
879 – – – – – Podłączenie do głośników przód prawy
880 – – – – – Podłączenie do głośników tył lewy
881 – – – – – Podłączenie do głośników tył prawy
882 – – – – – Jednostka kontrolna wyboru programu E200
883 – – – – – Włącznik zapłonu (terminal S)
884 – – – – – Włącznik zapłonu (terminal X)
885 – – – – – Włącznik zapłonu (terminal 50)
886 – – – – – Przełącznik kierunkowskazu E2
887 – – – – – Przycisk świateł ostrzegawczych E229
888 – – – – – Włącznik wycieraczek przerywanych E22
889 – – – – – Klakson H
890 – – – – – Przycisk ogrzewania okna tylnego E230
891 – – – – – Zdalny przycisk otwarcia klapy tylnej E233
892 – – – – – Przycisk klapy tylnej otwarty F248
893 – – – – – Przycisk klapy tylnej uchwyt E234
894 – – – – – Przycisk ogrzewania lusterek zewn. E231
895 – – – – – Włącznik CSS E45
896 – – – – – Jednostka zamka klapy tylnej F256
897 – – – – – Pompka spryskiwacza szyby przedniej V5
899 – – – – – Bezpiecznik napędu wycieraczek S128
900 – – – – – Bezpiecznik sygnału dźwiękowego S194
901 – – – – – Światła cofania
902 – – – – – Bezpiecznik zdalnego otwierania klapy tylnej S195
903 – – – – – Bezpiecznik ogrzewania lusterek zewn. S196
904 – – – – – Bezpiecznik zamka dźwigni nastawczej S197
905 – – – – – Bezpiecznik świateł cofania S40
906 – – – – – Klakson/ klakson dwutonowy H1
907 – – – – – Interwencja zarządzania ładunku (Load management intervention)

909 – – – – – Wycieraczka przednia V prędkość 1,2
910 – – – – – Lampka ostrzegawcza świateł awaryjnych K6
911 – – – – – Lampka ostrzegawcza ogrzewania szyby tylnej k10
912 – – – – – Włącznik elektryczny szyby przód lewy E40
913 – – – – – Włącznik elektryczny szyby przód prawy kierowca E81
914 – – – – – Włącznik elektryczny szyby tył lewy kierowca E53
915 – – – – – Włącznik elektryczny szyby tył prawy kierowca E55
916 – – – – – Wyłącznik elektryczny szyby tył E39
918 – – – – – Napęd wycieraczek tył V12
920 – – – – – Podgrzewane lusterka zewn. Z4/Z5
921 – – – – – Lampka ostrzegawcza Podgrzewane lusterka zewn. K153
922 – – – – – Włącznik wycieraczek przerywanych E22 prędkość 1
923 – – – – – Włącznik wycieraczek przerywanych E22 prędkość 2
924 – – – – – Obwód systemu spryskiwacza świateł J39
925 – – – – – Bezpiecznik 30 zasilanie wewn. lub światło S261
926 – – – – – Terminal 30
928 – – – – – Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy (F220)
929 – – – – – Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera (F221)
930 – – – – – Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe (F222)
931 – – – – – Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe (F223)
932 – – – – – Silnik szyby drzwi kierowcy (V147)
933 – – – – – Silnik szyby drzwi pasażera (V148)
934 – – – – – Silnik szyby drzwi tylne lewe (V26)
935 – – – – – Silnik szyby drzwi tylne prawe (V27)
936 – – – – – Włącznik silnika szyby drzwi pasażera (E107)
937 – – – – – Włącznik silnika szyby drzwi tylne lewe (E52)
938 – – – – – Włącznik silnika szyby drzwi tylne prawe (E54)
939 – – – – – Silnik regulacji lusterka strona kierowcy (V149)
940 – – – – – Silnik regulacji lusterka strona pasażera (V150)
941 – – – – – Silnik regulacji lusterka strona kierowcy (V121)
942 – – – – – Silnik regulacji lusterka strona pasażera (V122)
943 – – – – – Ogrzewanie lusterka strona kierowcy (Z4)
944 – – – – – Ogrzewanie lusterka strona pasażera (Z5)
945 – – – – – Czujnik zderzeniowy (G190)
946 – – – – – Oświetlenie wnętrza pojazdu (W)
947 – – – – – Włącznik krańcowy klapy bagażnika (E188)
948 – – – – – Sygnał zamknięcia szyber dachu
949 – – – – – Silnik zamknięcia klapy bagażnika LOCK
950 – – – – – Silnik otwarcia klapy bagażnika UNLOCK
951 – – – – – Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika (J398)
952 – – – – – Sygnał otwarcia drzwi kierowcy
953 – – – – – Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu
954 – – – – – Obwód startu czynnika hamującego (ATA) J433
955 – – – – – Klucz 1
956 – – – – – Klucz 2
957 – – – – – Klucz 3
958 – – – – – Klucz 4
959 – – – – – Lampka kontrolna zamka centralnego
960 – – – – – Włącznik w zamku strona kierowcy
961 – – – – – Włącznik w zamku strona pasażera
965 – – – – – Bezpiecznik alarmu dźwiękowego S158
966 – – – – – Bezpiecznik kierunkowskazu S1-47
967 – – – – – Kierunkowskazy lewe
968 – – – – – Kierunkowskazy prawe
969 – – – – – Bezpiecznik podgrzewanych szyb tył S41
971 – – – – – Obwód podgrzewanej szyby przedniej lewy J403
972 – – – – – Obwód podgrzewanej szyby przedniej prawy J404
973 – – – – – Włącznik podgrzewanej szyby tył E15
974 – – – – – Włącznik podgrzewanej szyby przedniej E180
975 – – – – – Podgrzewane szyba tył Z1
976 – – – – – Lampka ostrzegawcza podgrzewanej szyby przedniej K122
977 – – – – – Światło mijania I
978 – – – – – Żarówka światła mijania przód lewy M29
979 – – – – – Żarówka światła mijania przód prawy M31
980 – – – – – Bezpiecznik lewego światła mijania S152
981 – – – – – Bezpiecznik prawego światła mijania S153
982 – – – – – Bezpiecznik świateł lewych S154
983 – – – – – Bezpiecznik świateł prawych S155
984 – – – – – Żarówka światła tylnego lewa M4
985 – – – – – Żarówka światła tylnego prawa M2
986 – – – – – Bezpiecznik światła hamowania 156
987 – – – – – Żarówka lewa światła hamowania M9
988 – – – – – Żarówka prawa światła hamowania M10
989 – – – – – Bezpiecznik wyłącznika S157
990 – – – – – Wyłącznik
991 – – – – – Oświetlenie wewnętrzne
992 – – – – – Wyłącznik zużycia aktywny
993 – – – – – Wyłącznik zużycia nieaktywny
994 – – – – – Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy – przód G215
995 – – – – – Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy – tył G216
996 – – – – – Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy – zagłówek G17
997 – – – – – Silnik dostosowania podłużnicy siedzenia kierowcy V28
998 – – – – – Silnik regulacji siedzenia kierowcy – oparcie V45
999 – – – – – Silnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy przód V29
1000 – – – – – Silnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy tył V 30
1001 – – – – – Silnik regulacji siedzenia kierowcy – zagłówek V103
1002 – – – – – Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – przód góra E208
1003 – – – – – Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – przód dół E209
1004 – – – – – Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – tył góra E210
1005 – – – – – Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – tył dół E211
1006 – – – – – Regulacja siedzenia kierowcy w przód E 212
1007 – – – – – Regulacja siedzenia kierowcy w tył E213
1008 – – – – – Uwaga – włącznik ostrzegawczy włączony
1009 – – – – – Czujnik regulacji długości siedzenia kierowcy G218
1010 – – – – – Czujnik oparcia siedzenia kierowcy G219
1011 – – – – – Przycisk regulacji siedzenia kierowcy – zagłówek góra E214
1012 – – – – – Przycisk regulacji siedzenia kierowcy – zagłówek dół E215
1013 – – – – – Sygnał sprężarki klimatyzacji (AC compressor clutch – load signal)
1014 – – – – – Stopień końcowy termostatu
1015 – – – – – Sterowanie dmuchawą powietrza chłodzącego
1016 – – – – – Zawór tłoczenia powietrza do amortyzatorów gazowych (N106)
1017 – – – – – Sprężarka powietrza do amortyzatorów gazowych (V65)
1018 – – – – – Wentylator chłodzenia cieczy chłodzącej (V7)
1019 – – – – – Przekaźnik
1020 – – – – – Pompa wody (V36)
1021 – – – – – Lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego (K81)
1022 – – – – – Załączone oświetlenie wnętrza i wyświetlacze na desce
1023 – – – – – Sygnał dźwiękowy (H3)
1025 – – – – – Nieprawidłowe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodzeń MIL
1026 – – – – – Wentylator parownika, tył (V20)
1027 – – – – – Dmuchawa ciepłego powietrza tył (V47)
1028 – – – – – Przekaźnik dmuchawy (J323)
1029 – – – – – Przekaźnik klimatyzacji (J32)
1030 – – – – – Przycisk klucza – strona kierowcy – zamknięty
1031 – – – – – Przycisk klucza – strona kierowcy – otwarty
1032 – – – – – Przycisk klucza – strona pasażera – zamknięty
1033 – – – – – Przycisk klucza – strona pasażera – otwarty
1034 – – – – – Ochrona termiczna okna kierowcy aktywna
1035 – – – – – Ochrona termiczna okna pasażera aktywna
1036 – – – – – Ochrona termiczna okna tył lewy
1037 – – – – – Ochrona termiczna okna tył prawy
1038 – – – – – Ochrona termiczna centralnego zamykania
1039 – – – – – Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego (G2)
1040 – – – – – Połączenie elektryczne 2 ABS – skrzynia przekładniowa
1041 – – – – – Niestabilne funkcjonowanie ASR
1042 – – – – – Moduł kontroli niezakodowany
1043 – – – – – Moduł kontroli : błędna wersja software
1044 – – – – – Sterownik nieprawidłowo kodowany
1045 – – – – – Włącznik układu Tiptronic (F189)
1046 – – – – – Lampka kontrolna układu hamulcowego (K32)
1047 – – – – – Lampka kontrolna układu hamulcowego (K7)
1048 – – – – – Lampka kontrolna sterownika silnika Diesla (K104)
1049 – – – – – Napięcie zasilania (50)
1050 – – – – – Układ grzania świec żarowych
1051 – – – – – Silnik nastawnika dawki paliwa (V117)
1052 – – – – – Potencjometr sygnału obciążenia (Fuel level position sensor) (G157)
1053 – – – – – Zawór początku wtrysku (N182)
1054 – – – – – Przekaźnik zasilania 30 (J317)
1055 – – – – – Czujnik początku tłoczenia (G158)
1056 – – – – – Funkcja: ładowanie wyrównane
1057 – – – – – Funkcja: ładowanie przy stałym napięciu
1058 – – – – – Funkcja: ładowanie przy stałym prądzie
1059 – – – – – Czujnik położenia wirnika (G159)
1060 – – – – – Czujnik temperatury uzwojeń, wyżłobienia (G160)
1061 – – – – – Czujnik temperatury uzwojeń, głowica uzwojeń (G161)
1062 – – – – – Sygnał ograniczenia prądu ładowania akumulatora
1068 – – – – – Nastawnik sprzęgła, pompa hydrauliczna J498
1069 – – – – – Serwomotor systemu ciśnień w układzie hamulcowym
1070 – – – – – Przekaźnik rozrusznika (J53)
1071 – – – – – Czujnik położenia tarczy sprzęgła (G162)
1072 – – – – – Zawór podciśnieniowy nastawnika sprzęgła (N183)
1073 – – – – – Sprzęgło ciśnienia systemowego
1074 – – – – – Przewietrzanie nastawnika sprzęgła (N184)
1075 – – – – – Przekaźnik pompy podciśnienia (J318)
1076 – – – – – Przekaźnik sprzęgła pompy hydraulicznej (J319)
1077 – – – – – Włącznik podciśn.serwomechanizmu wspomag. hamulca (F190)
1078 – – – – – Włącznik zmiany biegu (F191)
1079 – – – – – Przekaźnik hydrauliki wspomagania układu kierowniczego (J320)
1080 – – – – – Włącznik wspomagania układu kierowniczego (F192)
1081 – – – – – Zawór przełączania pierwszeństwa (N185)
1082 – – – – – Lampka kontrolna rezerwy paliwa (K105)
1083 – – – – – Lampka kontrolna poziomu płynu spryskiwaczy (K106)
1084 – – – – – Lampka kontrolna temperatury 0°C (K107)
1085 – – – – – Lampka kontrolna temperatury 4°C (K108)
1086 – – – – – Czujnik dla prędkościomierza (G22)
1087 – – – – – Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych (Basic setting not carried out)

1088 – – – – – Adaptacja składu mieszanki 2 (Mixture control 2)
1089 – – – – – Włącznik złożonego pałąka bezpieczeństwa (F204)
1090 – – – – – Włącznik otwartego pałąka bezpieczeństwa (F203)
1091 – – – – – Włącznik dachu składanego przedni (F202)
1092 – – – – – Włącznik złożonego dachu składanego (F171)
1093 – – – – – Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego (F201)
1094 – – – – – Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego (F195)
1095 – – – – – Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego (F197)
1096 – – – – – Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego (F199)
1097 – – – – – Włącznik pokrywy zatrzaśniętego zasobnika dachu składanego (F172)
1098 – – – – – Włącznik zamknięcia tylnej Klapy (F206)
1099 – – – – – Włącznik zamknięcia bagażnika
1100 – – – – – Włącznik otwarcia bagażnika
1101 – – – – – Włącznik blokady zabezpieczenia zamka (F205)
1102 – – – – – Włącznik 3 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy (F196)
1103 – – – – – Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego prawy (F198)
1104 – – – – – Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego prawy (F200)
1105 – – – – – Zawór elektromagnetyczny (N186)
1106 – – – – – Przekaźnik opuszczania szyby (J291)
1107 – – – – – Lampka kontrolna dachu składanego (K98)
1108 – – – – – Przekaźnik podnoszenia szyby (J292)
1109 – – – – – Przekaźnik pompy hydraulicznej (J321)
1110 – – – – – Elektromagnes blokady zamka (N187)
1111 – – – – – Silnik 1 zamka bagażnika
1112 – – – – – Zasilanie silników 1 i 2
1113 – – – – – Silnik 2 zamka bagażnika
1114 – – – – – Włącznik dźwigni hamulca ręcznego (F9)
1115 – – – – – Nastawnik regulacji dachu składanego
1116 – – – – – Podgrzewanie silnika
1117 – – – – – Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF
1118 – – – – – Obwód grzania pierwotnego silnika
1119 – – – – – Rozpoznawanie sygnału włączonego biegu – AT (Gear recognition signal – AT)- przewody
1119 – – – – – Włącznik rodzaju przekładni (Transmission range switch (TR)) – przewody
1120 – – – – – Przestawianie wałka rozrządu 1 (Camshaft position actuator (CMP) – control 1)
1121 – – – – – Przestawianie walka rozrządu 2 (Camshaft position control 2 (CMP))
1122 – – – – – Czujnik Hall’a 2 (G163)
1123 – – – – – Nieprawidłowe wysterowanie
1124 – – – – – Kontrola czasu ładowania
1125 – – – – – Przełączanie zmiennej długości kolektora dolotowego
1126 – – – – – Sygnał o obrotach silnika (Engine speed signal to dash panel – defective)
1127 – – – – – Lampka kontrolna rezerwy paliwa (K16)
1128 – – – – – Cewka czytnika klucza w immobilizerze (D2)
1129 – – – – – Styk S (H15)
1130 – – – – – Działanie układu ABS
1131 – – – – – Wysterowanie kierunkowskazów
1132 – – – – – Czujnik podczerwieni przedni (G166)
1133 – – – – – Czujnik podczerwieni tylni (G167)
1134 – – – – – Syrena alarmowa (H12)
1135 – – – – – Czujniki kontroli wnętrza pojazdu
1136 – – – – – Przerwy w pracy rozrusznika
1137 – – – – – Włącznik zamka centralnego styk zamykania
1138 – – – – – Włącznik zamka centralnego – styk otwierania drzwi kierowcy
1139 – – – – – Włącznik zamka centralnego – styk otwierania drzwi pasażera
1140 – – – – – Włącznik zamka centralnego – styk otwierania klapy bagażnika
1141 – – – – – Włącznik otwierania klapy bagażnika (E165)
1142 – – – – – Silniki zamka centralnego- zamykanie drzwi kierowcy i wlewu paliwa
1143 – – – – – Silniki zamka centralnego- otwieranie drzwi kierowcy i wlewu paliwa
1144 – – – – – Silniki zamka centralnego – otwieranie drzwi pasażera
1145 – – – – – Silniki zamka centralnego – otwieranie drzwi tylnych
1146 – – – – – Silniki zamka centralnego – zamykanie drzwi pasażera i tylnych
1147 – – – – – Silnik zamykania klapy bagażnika (V120)
1148 – – – – – Aktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi
1149 – – – – – Deaktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi
1150 – – – – – Wskaźniki analogowe
1151 – – – – – Wyłącznik blokady silnika Diesela (F207)
1152 – – – – – Włącznik układu nadzorowania biegu (F209)
1153 – – – – – Włącznik układu Ecomatic (E163)
1154 – – – – – Włącznik ciśnieniowy sprzęgła (F210)
1155 – – – – – Sprzęgło >błąd mechaniczny
1156 – – – – – Włącznik rozpoznania biegu (F208)
1157 – – – – – Zasilanie syreny alarmu
1158 – – – – – Zasilanie kierunkowskazów
1159 – – – – – Połączenia Immobilizera
1160 – – – – – Przekaźnik świec żarowych – cieczy chłodzącej (J325)
1161 – – – – – Stopień sterujący zaworem przestawiania faz rozrządu
1163 – – – – – Przerwy w zapłonie (Misfire detected)
1165 – – – – – Moduł sterujący przepustnicę ISC (Idle speed control actuator – control) (J338)
1165 – – – – – Sterowanie przepustnicą (Throttle control unit)
1166 – – – – – Sygnał momentu obrotowego silnika
1167 – – – – – Zawór ograniczenia pełnego obciążenia (N194)
1168 – – – – – Zawór zwiększania obrotów biegu jałowego (Idle speed boost solenoid) (N177)
1169 – – – – – Włącznik krańcowy drzwi kierowcy (F2)
1170 – – – – – Czujnik długości impulsu wtrysku / czujnik dawki paliwa (G175)

1172 – – – – – Czujnik temperatury siedzenia pasażera (G59)
1173 – – – – – Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w poziomie (V28)
1174 – – – – – Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w pionie V138)
1175 – – – – – Nastawnik temperatury ogrzewanego siedzenia kierowcy (E94)
1176 – – – – – Klucz
1177 – – – – – Sterownik silnika ECM
1179 – – – – – Nieprawidłowo zaprogramowany klucz
1180 – – – – – Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów
1181 – – – – – Inicjalizacja: zaprogramowane tylko 2 klucze
1182 – – – – – Układ adaptacji sterowania silnika do wysokości
1182 – – – – – Przepływom. MAF / TP pot.przep.- przekroczona wartość
1183 – – – – – Lampka kontrolna MIL (katalizatora) (K72)
1184 – – – – – Czujnik temperatury w kanale powietrza, tylny (G174)
1185 – – – – – Nawiew świeżego powietrza, tył (V80)
1186 – – – – – Nastawnik klapy rozdziału nawiewu śwież. powietrza, tył (V136)
1187 – – – – – Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury tył (V137)
1188 – – – – – Połączenie elektryczne sterownik / sprzęgło magnetyczne
1189 – – – – – Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, (V145)
1190 – – – – – Połączenie elektryczne sterownik / nastawniki
1192 – – – – – Sprzęgło hydrokinetyczne
1193 – – – – – Przekaźnik dokładnej regulacji ogrzewania – niski sygnał (J359)
1194 – – – – – Przekaźnik zgrubnej regulacji ogrzewania – wysoki sygnał (J360)
1195 – – – – – Koniec
1196 – – – – – Magistrala danych (CAN data bus) pomiędzy sterownik silnika i AT
1197 – – – – – Szyna transmisji / silnika – przewód A
1198 – – – – – Szyna transmisji / silnika – przewód B
1199 – – – – – Połączenie elektryczne silnik / ABS
1200 – – – – – Zasilanie elektrozaworów
1201 – – – – – Zasilanie pompy ABS
1202 – – – – – Linia diagnostyczna
1203 – – – – – Połączenie elektryczne ABS /deska wskaźników
1204 – – – – – Czujnik temperatury silnika (G27)
1205 – – – – – Przekaźnik układu Climatronic (J254)
1206 – – – – – Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu
1207 – – – – – Dodatkowa jednostka kontroli nagrzewania J364
1208 – – – – – Zmieniona zawartość pamięci danych sterownika
1209 – – – – – Sygnał obrotów – alternator zacisk W
1210 – – – – – Sterownik uczy się możliwego zakresu przełączania
1211 – – – – – Zapalnik napinacza pasa tylni strona kierowcy
1212 – – – – – Zapalnik napinacza pasa tylni strona pasażera
1213 – – – – – Zapalnik napinacza pasa. tylni środkowy
1215 – – – – – Czujnik zajęcia siedzenia, tylnie strona kierowcy (G177)
1216 – – – – – Czujnik zajęcia siedzenia tylnie strona pasażera (G178)
1217 – – – – – Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (N199)
1218 – – – – – Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N200)
1219 – – – – – Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (N201)
1220 – – – – – Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N202)
1221 – – – – – Czujnik zderz. bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (G179)
1222 – – – – – Czujnik zderz. bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (G180)
1223 – – – – – Sygnał zamka centralnego – otwarcie
1224 – – – – – Niewłaściwy sterownik
1225 – – – – – Czujnik nagrzewania odbiornika radiowego R64
1226 – – – – – Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy
1227 – – – – – Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera
1228 – – – – – Wyłącznik poduszki strona pasażera E224
1229 – – – – – System czujnika wilgoci dla klimatyzacji G260
1230 – – – – – Czujnik temperatury powietrza wlotowego – lewa stopa G261
1231 – – – – – Czujnik temperatury powietrza wlotowego – prawa stopa G262
1232 – – – – – Zawór regulacji kompresora klimatyzacji N280
1233 – – – – – Zawór odcięcia chłodziwa, grzanie N279
1234 – – – – – Jednostka kontroli podgrzewanej szyby przedniej J505
1235 – – – – – Zawór dotłaczania powietrza wtórnego (N112)
1236 – – – – – Elektromagnes blokady drążka wyboru biegu (N110)
1237 – – – – – Zawór odcinania dopływu paliwa (N109)
1238 – – – – – Przestawianie kąta wyprzedzenia zapłonu
1239 – – – – – Zawór przewietrzania nastawnika przepustnicy (N97)
1240 – – – – – Zawór odpowietrzania nastawnika przepustnicy (N117)
1241 – – – – – Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N115)
1242 – – – – – Stopnie końcowe w sterowniku (Engine control module (ECM) – internal fault)
1243 – – – – – Elektrozawór zmiany długości kolektora dolotowego (N156)
1244 – – – – – Sterowanie ogrzewaniem sondy lambda (J208)
1245 – – – – – Nastawnik ciśnienia (N73)
1246 – – – – – Przekaźnik podgrzewania kolektora dolotowego (J81)
1247 – – – – – Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N80)
1248 – – – – – Zawór dwudrożny wzbogacania przy pełnym obciążeniu (N54)
1249 P0201 Wtryskiwacz cylindra 1 (N30)
1250 P0202 Wtryskiwacz cylindra 2 (N31)
1251 P0203 Wtryskiwacz cylindra 3 (N32)
1252 P0204 Wtryskiwacz cylindra 4 (N33)
1253 P0205 Wtryskiwacz cylindra 5 (N83)
1254 P0206 Wtryskiwacz cylindra 6 (N84)
1255 P0207 Wtryskiwacz cylindra 7 (N85)
1256 P0208 Wtryskiwacz cylindra 8 (N86)

1257 – – – – – Zawór regulacji obrotów biegu jałowego IAC (N71)
1258 – – – – – Nastawnik klapy powietrza (V63)
1259 – – – – – Przekaźnik pompy paliwa / główny przekaźnik (J17)
1260 – – – – – Zawór blokowania przesuwu (N65)
1261 – – – – – Elektrozawór regulacji z sondą lambda (N7)
1262 – – – – – Elektrozawór ogran.ciśnienia doładowania
1263 – – – – – Wtryskiwacz rozruchowy (N17)
1264 – – – – – Przekaźnik popy powietrza wtórnego (J299)
1265 – – – – – Elektrozawór recyrkulacji spalin EGR (N18)
1266 – – – – – Przekaźnik świec żarowych (J52)
1267 – – – – – Sterownik podgrzewania świec żarowych (J179)
1268 – – – – – Nastawnik dawki (N146)
1269 – – – – – Zawór początku wtrysku (N108)
1270 – – – – – Sprzęgło klimatyzacji (N25)
1271 – – – – – Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury (V68)
1272 – – – – – Nastawnik klapy centralnej (V70)
1273 – – – – – Dmuchawa świeżego powietrza (V2)
1274 – – – – – Nastawnik klapy spiętrzającej (V71)
1275 – – – – – Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego
1276 – – – – – Pompa hydroagregatu ABS (V64)
1277 – – – – – Przekaźnik pompy hydroagregatu ABS (J185)
1278 – – – – – Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS (J263)
1279 – – – – – Czujnik przyśpieszenia wzdłużnego G251
1280 – – – – – Poduszka powietrzna pasażera wyłączona
1281 – – – – – Poduszka powietrzne kierowcy wyłączona
1282 – – – – – Elektrozawór powietrza dodatkowego (Intake manifold air control solenoid)
1283 – – – – – Element wykonawczy powietrza dodatkowego (Intake manifold air control actuator)
1284 – – – – – Poduszka boczna kierowcy wyłączona
1285 – – – – – Poduszka boczna pasażera wyłączona
1286 – – – – – Napinacz pasa kierowcy wyłączony
1287 – – – – – Napinacz pasa pasażera wyłączony
1296 – – – – – Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek (G191)
1297 – – – – – Czujnik temperatury w kanale powietrza, podłoga (G192)
1298 – – – – – Test lampek kontrolnych w desce wskaźników
1300 – – – – – Jednostka kontroli napędu CD J401
1301 – – – – – Jednostka kontroli sygnału wejściowego mowy J507
1302 – – – – – Jednostka kontroli telematyki J499
1303 – – – – – Telefon – transmisja , odbiór R36
1304 – – – – – Radio
1305 – – – – – Wyświetlacz magistrali danych
1306 – – – – – Wyświetlacz nagłych danych
1307 – – – – – Wyświetlacz danych światłowodu
1308 – – – – – Jednostka kontroli elektroniki dachu
1309 – – – – – Jednostka kontroli wspomagania kierownicy J500
1310 – – – – – Samopoziomujące się zawieszenie CU-J197
1311 – – – – – Informacja magistrali danych
1312 – – – – – Magistrala danych sterowników napędu pojazdu (CAN Data bus)
1313 – – – – – Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym ,
1314 – – – – – Szyna danych CAN >sterownik silnika (ECM)
1315 – – – – – Szyna danych- błąd, moduł kontroli przekładni TCM (CAN Data bus line fault, transm.control module)
1316 – – – – – Szyna danych – błąd, moduł kontroli ABS (Data bus line fault, ABS control module)
1317 – – – – – Szyna danych CAN data bus – Sterownik deski wskaźników (J285)
1318 – – – – – Sterownik pompy wtryskowej (J399)
1319 – – – – – Jednostka kontrolująca dla kontroli odległości J428
1320 – – – – – Jednostka kontrolująca dla elektroniki klimatyzacji J255
1321 – – – – – Szyna danych CAN – moduł kontroli SRS (Air Bag) – przechowywane są kod/kody usterek, przewody
1322 – – – – – Wielofunkcyjna jednostka kontrolna J501
1323 – – – – – Jednostka kontrolująca automatyczne sprzęgło J439
1324 – – – – – Jednostka kontrolująca napęd na cztery koła J492
1325 – – – – – Jednostka kontrolująca monitorowanie ciśnienia w oponach J502
1326 – – – – – Jednostka kontrolująca wielofunkcyjną kierownicę J453
1327 – – – – – Jednostka kontrolująca czujnik parkowania J446
1328 – – – – – Magistrala danych układu komfortu
1329 – – – – – Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
1330 – – – – – Sterownik główny układu komfortu
1331 – – – – – Sterownik drzwi kierowcy (J386)
1332 – – – – – Sterownik drzwi pasażera (J387)
1333 – – – – – Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
1334 – – – – – Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
1335 – – – – – Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy
1336 – – – – – Magistrala danych systemu Comfort grupy VW
1337 – – – – – Podświetlenie uchwytu drzwi od strony wewnętrznej
1338 – – – – – Drzwi nie zamknięte
1339 – – – – – Światło otwartych drzwi
1340 – – – – – Włącznik regulacji lusterka
1341 – – – – – Magistrala danych wyświetlacza panela J285
1344 – – – – – Lampa wyładowcza
1345 – – – – – Moduł zapłonu lampy wyładowczej N195
1346 – – – – – Przewód do modułu zapłonu
1347 – – – – – Przewód do lampy wyładowczej
1349 – – – – – Alarm z czujnika antywłamaniowego – przód
1350 – – – – – Alarm z czujnika antywłamaniowego – tył
1351 – – – – – Komunikacja przewodu do masy
1352 – – – – – Przewód sygnału częstotliwości – przód, poziom 5V

1353 – – – – – Przewód sygnału częstotliwości – tył, poziom 5V
1354 – – – – – Sygnał wyłączenia Immobilizera
1355 – – – – – Sygnał otwarcia wszystkich okien
1356 – – – – – Sygnał zamknięcia wszystkich okien
1357 – – – – – Silnik blokowania klapy wlewu paliwa (V155)
1358 – – – – – Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy (E155)
1359 – – – – – Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera (E198)
1360 – – – – – Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć
1361 – – – – – Włącznik układu przeciwkradzieżowego 2 zamknąć
1362 – – – – – Włącznik klapy bagażnika zamknąć (F124)
1363 – – – – – Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy (F59)
1364 – – – – – Włącznik zamka centralnego, drzwi pasażera (F114)
1365 – – – – – Przełącznik zablokowany / odblokowany (Switches Lock / Unlock)
1366 – – – – – Otwarcie po sygnale zderzenia
1367 – – – – – Wyłączenie przez pompę zamka centralnego
1368 – – – – – Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika
1369 – – – – – Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy
1370 – – – – – Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
1371 – – – – – Załączenie alarmu przez. czujnik otwarcia drzwi kierowcy
1372 – – – – – Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera
1373 – – – – – Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia
1374 – – – – – Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu
1375 – – – – – Zawór regulacji twardości zawieszenia – silnik stopień 1 i 2
1376 – – – – – Sygnał obrotów pompy wtryskowej
1377 – – – – – Czujnik ultradźwiękowy alarmu strona lewa (G171)
1378 – – – – – Czujnik ultradźwiękowy alarmu strona prawa (G171)
1379 – – – – – Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu (N183)
1380 – – – – – Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA lewy tylny
1381 – – – – – Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA tylny prawy
1382 – – – – – Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA przedni lewy
1383 – – – – – Załączenie alarmu przez czujnik alarmu OWA przedni prawy
1384 – – – – – Załączenie alarmu przez czujnik zbicia szyby
1385 – – – – – Lampka kontrolna systemu alarmu (K95)
1386 – – – – – Nastąpiło załączenie alarmu
1387 – – – – – Połączenie 2 napięciem zasilającym
1388 – – – – – Połączenie z sygnałem taktującym
1389 – – – – – Włącznik otwarcia klapy bagażnika (F124)
1390 – – – – – Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu
1391 – – – – – Symulowany sygnał zderzenia
1392 – – – – – Następny nastawnik
1393 – – – – – Czujnik poziomu pojazdu (G84)
1394 – – – – – Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu
1395 – – – – – Sprężarka systemu Poziomowania pojazdu
1396 – – – – – Zawory amortyzatorów tylnych (N150/N151)
1397 – – – – – Zawór powietrza wtłaczanego systemu poziomowania pojazdu
1398 – – – – – Połączenie sygnałowe z zamka centralnego – zamknięcie drzwi
1399 – – – – – Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania pojazdu
1400 – – – – – System poziomowania pojazdu
1401 – – – – – System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym
1402 – – – – – Magistrala danych systemu nawigacji
1403 – – – – – Czujnik zbicia szyby tylny
1404 – – – – – Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika – stopień 2
1405 – – – – – Zawór 2 recyrkulacji spalin (N213)
1406 – – – – – Brak wytwarzania płomienia
1407 – – – – – Przerwy w wytwarzaniu płomienia
1408 – – – – – Odłączone po zaniku napięcia zasilania
1409 – – – – – Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia
1410 – – – – – Nagrzewnica przegrzana
1411 – – – – – Czujnik temperatury (G18)
1412 – – – – – Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia (Q8)
1413 – – – – – Pompa dozująca (V54)
1414 – – – – – Wentylator powietrza spalania (V6)
1415 – – – – – Pompa wymuszania obiegu (V55)
1416 – – – – – Sygnał sterowania dmuchawą świeżego powietrza
1417 – – – – – Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą
1418 – – – – – Zawór włącznika 1 dla kontroli dynamiki jazdy N225
1419 – – – – – Zawór włącznika 2 dla kontroli dynamiki jazdy N226
1420 – – – – – Zawór wysokiego ciśnienia 1 dla DDC N227
1421 – – – – – Zawór wysokiego ciśnienia 2 dla DDC N228
1422 – – – – – Pompa hydrauliczna dla kontroli dynamiki jazdy V156
1423 – – – – – Czujnik przyśpieszenia bocznego G200
1424 – – – – – Czujnik poziomu odchylenia, sygnał przewodu G202
1425 – – – – – Czujnik poziomu odchylenia, przewód referencyjny G202
1426 – – – – – Jednostka operacyjna w kierownicy E221
1427 – – – – – Radio głośniej
1428 – – – – – Radio ciszej
1429 – – – – – Szukanie stacji radiowej w górę
1430 – – – – – Szukanie stacji radiowej w dół
1431 – – – – – Pamięć telefoniczna
1432 – – – – – Następna pamięć telefoniczna
1433 – – – – – Głośnik (telefon/nawigacja) R39
1434 – – – – – Obwód tłumienia światła hamulca J508
1435 – – – – – Czujnik ciśnienia hamulca 1 G201

1436 – – – – – Poziom płynu hamulcowego za niski
1437 – – – – – Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych (Basic setting not carried out)
1437 – – – – – Sterowanie przepustnicą wadliwe (Throttle control unit – defective)
1438 – – – – – Pojazd jest podnoszony
1439 – – – – – Sprawdź nachylenie
1440 – – – – – Sygnał czujnika poziomu paliwa – Fuel level signal
1441 – – – – – Czujnik poziomu paliwa
1442 – – – – – Wypadanie zapłonów silnika – pusta pompa paliwa (Engine misfire – fuel pump housing empty)
1443 – – – – – Dopasowanie do baterii nieprzeprowadzone
1444 – – – – – Automatyczny wyłącznik >niewystarczającego napięcia
1445 – – – – – Czujnik regulacji podłużnicy siedzenia kierowcy G227
1446 – – – – – Czujnik regulacji oparcia siedzenia kierowcy G230
1447 – – – – – Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy G231
1448 – – – – – Czujnik regulacji pochylenia siedzenia kierowcy G232
1449 – – – – – Regulacja pochylenia siedzenia kierowcy w tył E222
1450 – – – – – Regulacja pochylenia siedzenia kierowcy w przód E222
1451 – – – – – Włącznik regulacji wysokości i długości siedzenia kierowcy w górę E61
1452 – – – – – Włącznik regulacji wysokości i długości siedzenia kierowcy w dół E61
1453 – – – – – Włącznik regulacji wysokości i długości siedzenia kierowcy w przód E61
1454 – – – – – Włącznik regulacji wysokości i długości siedzenia kierowcy w tył E61
1455 – – – – – Włącznik regulacji oparcia siedzenia kierowcy w przód E96
1456 – – – – – Włącznik regulacji oparcia siedzenia kierowcy w tył E96
1457 – – – – – Sygnał pozycji lusterka
1458 – – – – – Sygnał z centralnego zamka
1459 – – – – – Przycisk pamięci siedzenia kierowcy 1 E218
1460 – – – – – Przycisk pamięci siedzenia kierowcy 2 E219
1461 – – – – – Przycisk pamięci siedzenia kierowcy 3 E220
1462 – – – – – Czujnik ultradźwiękowy ATA G209
1463 – – – – – Alarm poprzez czujnik dla ATA
1464 – – – – – Czujnik ciśnienia hamulca/przyśpieszenie boczne
1465 – – – – – Sygnał przewodu z instrumentu combi
1466 – – – – – Sygnał przewodu do instrumentu combi
1467 – – – – – Czujnik ciśnienia w oponie przód lewy G222
1468 – – – – – Czujnik ciśnienia w oponie przód prawy G223
1469 – – – – – Czujnik ciśnienia w oponie tył lewy G224
1470 – – – – – Czujnik ciśnienia w oponie tył prawy G225
1471 – – – – – Czujnik ciśnienia w oponie koła zapasowego G226
1472 – – – – – Antena monitorująca ciśnienie w oponie przód lewy R59
1473 – – – – – Antena monitorująca ciśnienie w oponie przód prawy R60
1474 – – – – – Antena monitorująca ciśnienie w oponie tył lewy R61
1475 – – – – – Antena monitorująca ciśnienie w oponie tył prawy R62
1476 – – – – – Antena monitorująca koło zapasowe R63
1477 – – – – – System wyłączony
1478 – – – – – Monitorowanie koła zapasowego wyłączone
1482 – – – – – Napędy centralnego zamka
1488 – – – – – Czujnik temperatury chłodziwa, ogrzewanie G241
1489 – – – – – Czujnik przegrzania G189
1490 – – – – – Wskaźnik płomienia G64
1491 – – – – – Świeca żarowa dla grzejnika Q9
1492 – – – – – Zamek funkcyjny
1532 – – – – – Sygnał przewodu instrumentu combi
1533 – – – – – Terminal 56 (reflektory)
1534 – – – – – Motor kontroli pozycji zasięgu reflektora lewego V48
1535 – – – – – Motor kontroli pozycji zasięgu reflektora prawego V49
1536 – – – – – Pojazd jest obniżany
1537 – – – – – Czujnik poziomu pojazdu
1538 – – – – – Napędy regulacji strumienia światła V48/V49
1539 – – – – – Reflektory nie ustawione
1540 – – – – – Reflektory obniżane
1541 – – – – – Reflektory unoszone
1542 – – – – – Czujnik kąta koła G202
1543 – – – – – Sygnał ostrzegawczy czujnika parkingowego H15
1544 – – – – – Lampka ostrzegawcza czujnika parkingowego K136
1545 – – – – – Czujnik parkingowy tył lewy G203
1546 – – – – – Czujnik parkingowy tył lewy G204
1547 – – – – – Czujnik parkingowy tył prawy G205
1548 – – – – – Czujnik parkingowy tył lewy G206
1549 – – – – – Napięcie dla czujnika parkingowego
1550 – – – – – Sygnał biegu wstecznego
1551 – – – – – Sygnał zamykania centralnego zamka
1552 – – – – – Silnik centralnego zamka drzwi kierowcy, zamknięte V56
1553 – – – – – Silnik centralnego zamka drzwi pasażera, otwarte V57
1554 – – – – – Silnik centralnego zamka drzwi tylne, zamknięte
1555 – – – – – Silnik centralnego zamka zabezpiecz.
1556 – – – – – Silnik centralnego zamka otwarty
1557 – – – – – Przełącznik kontrolny w zamykaniu DS.-F241 otwarty
1558 – – – – – Przełącznik kontrolny w zamykaniu DS.-F241 zamknięty
1559 – – – – – Drzwi kierowcy
1560 – – – – – Drzwi pasażera
1561 – – – – – Tylne drzwi lewe
1562 – – – – – Tylne drzwi prawe
1563 – – – – – Włącznik zamka wewnętrznego str. kierowcy E 150 zamknięty
1564 – – – – – Włącznik zamka wewnętrznego str. kierowcy E 150 otwarty

1565 – – – – – Światełko pojemnika bagażowego W3 (01565 – Luggage Compartment Light (W3) >009 – Open or Short to Ground)
1566 – – – – – Aktywuj sygnał monitoringu wnętrza
1567 – – – – – Przełącznik kontaktowy dla ATA F120
1568 – – – – – Sygnał komfortowego otwierania
1569 – – – – – Sygnał komfortowego zamykania
1570 – – – – – Opóźnienie wyłącznika terminal 15
1571 – – – – – Sygnał pamięci siedzenia
1572 – – – – – Alarm poprzez włącznik kontaktowy drzwi , strona pasażera
1573 – – – – – Alarm poprzez włącznik kontaktowy drzwi, tył lewy
1574 – – – – – Alarm poprzez włącznik kontaktowy drzwi, tył prawy
1575 – – – – – Napęd pomocniczy – przełączniki wyłączone (Auxiliary drive – switches OFF)
1577 – – – – – Wyłączony z powodu nadmiernej temperatury
1578 – – – – – Wyłączenie lampki ostrzegawczej poduszki pasażera K145
1579 – – – – – Czujnik zajętego siedzenia, strona pasażera G128
1580 – – – – – Czujnik zajętego siedzenia dla dziecka , strona pasażera G211
1581 – – – – – Rozpoznano zły komponent
1582 – – – – – Sygnał temperatury chłodziwa
1583 – – – – – Rozpoznano przeciek w systemie
1584 – – – – – Pojazd zbyt nisko, zaczęto dopompowanie
1585 – – – – – Przełącznik kontaktowy cyklu zamykania PS-F242 otwarty
1586 – – – – – Przełącznik kontaktowy cyklu zamykania PS-F242 zamknięty
1587 – – – – – Urządzenie zapłonowe II dla poduszki kierowcy N250
1588 – – – – – Urządzenie zapłonowe dla poduszki zagłówka kierowcy N251
1589 – – – – – Urządzenie zapłonowe dla poduszki pasażera N252
1590 – – – – – Urządzenie zapłonowe dla zakłóceń w baterii N253
1591 – – – – – Lampka ostrzegawcza dla poduszki kierowcy K144
1592 – – – – – Czujnik czystości powietrza G238
1593 – – – – – Podgrzewane okno przód Z2
1594 – – – – – Przekaźnik włączenia alternatora J442
1595 – – – – – Przycisk kontroli ciśnienia opon E226
1596 – – – – – Motor pozycji powietrza świeżego/obiegowego V154
1597 – – – – – Obwód wstępnego ładowania akumulatora
1598 – – – – – Napięcie akumulatora
1599 – – – – – Główny przekaźnik operacji elektrycznej J437
1600 – – – – – Zawór przepustnicy, sygnał z silnika
1601 – – – – – Sygnał pozycji tarczy w silniku
1602 – – – – – Motor napędu elektrycznego V141
1603 – – – – – Konwerter C21
1604 – – – – – Potencjometr I dla rozpoznania biegu G239
1605 – – – – – Potencjometr II dla rozpoznania biegu G240
1606 – – – – – Sygnał monitoringu baterii
1607 – – – – – Wyłącznik nadmiernego prądu
1608 – – – – – Testy lampki ostrzegawczej
1609 – – – – – Wentylator w jednostce kontrolnej
1610 – – – – – Przełącznik modułu operacyjnego E228
1611 – – – – – Przełącznik podwójnego przełącznika
1612 – – – – – Zawór pozycjonometra sprzęgła N255
1613 – – – – – Przekaźnik pompy chłodzenia paliwa – wadliwe działanie obwodu
1614 – – – – – Utrata przepustowości
1615 – – – – – Zdalny przełącznik otwierania zbiornika E204
1616 – – – – – Sygnał monitoringu wnętrza
1617 – – – – – Błąd pamięci monitoringu wnętrza
1618 – – – – – Zawór miękki z napędem mechanicznym N272 (Powe-operated soft top valve N272)
1619 – – – – – Napędy otwieranego dachu
1620 – – – – – Przełącznik dla operacji otwarcia dachu E137
1620 – – – – – Główne gniazdko niewzmocnione wspornikami (Mians socket not in bracket)
1622 – – – – – Transformator napięcia (264V / 12V) A13
1623 – – – – – Sygnał dla ładowania alternatora
1624 – – – – – Przełącznik dla typu napędu E228 pozycja start
1625 – – – – – Sygnał ostrzegawczy czujnika parkingowego przód H22
1626 – – – – – Czujnik parkingowy przód prawy G252
1627 – – – – – Czujnik parkingowy przód prawy centralny G253
1628 – – – – – Czujnik parkingowy przód lewy G254
1629 – – – – – Czujnik parkingowy przód lewy centralny G255
1630 – – – – – Urządzenie zapłonowe poduszka powietrzna kierowcy N277
1631 – – – – – Urządzenie zapłonowe poduszka powietrzna pasażera N278
1632 – – – – – Utrata wydajności wysokiego napięcia
1633 – – – – – Błąd zarządzania termicznego (Thermalmanagement failure)
1636 – – – – – Urządzenie zapłonowe tylnego napinacza kierowcy N196
1637 – – – – – Urządzenie zapłonowe tylnego napinacza pasażera N197
1638 – – – – – Czujnik wypadkowy tylnej poduszki kierowcy G256
1639 – – – – – Czujnik wypadkowy tylnej poduszki pasażera G257
1640 – – – – – Napinacz tylnego pasa kierowcy E258
1641 – – – – – Napinacz tylnego pasa pasażera E259
1642 – – – – – Czujnik zajętego siedzenia strona kierowcy tył G177
1643 – – – – – Czujnik zajętego siedzenia strona pasażera tył G178
1644 – – – – – Poduszka tył strona kierowcy wyłączona
1645 – – – – – Poduszka tył strona pasażera wyłączona
1646 – – – – – Poduszka zagłówka strona kierowcy wył.
1647 – – – – – Poduszka zagłówka strona pasażera wył.
1648 – – – – – Napinacz tylnego pasa strona kierowcy wyłączony
1649 – – – – – Napinacz tylnego pasa strona pasażera wyłączony
1650 – – – – – Dane wypadkowe tylnej poduszki strona kierowcy zapisane

1651 – – – – – Dane wypadkowe tylnej poduszki strona pasażera zapisane
1652 – – – – – Przełącznik odcięcia poduszki strona kierowcy
1653 – – – – – Lampka ostrzegawcza poduszki kierowcy wyłączona
1654 – – – – – Lampa ostrzegawcza pasa ramiennego
1655 – – – – – Przełącznik siedzenia dziecka
1656 – – – – – Moduł poduszek powietrznych SRS – crash signal
1671 – – – – – Czujnik kontrolny odległości lewo G258
1672 – – – – – Czujnik kontrolny odległości prawo G259
1673 – – – – –
Potencjometr krążka,Serwomotor hamulca (Pot.meter, diaphragm travel, brake servo)
1674 – – – – – AICC przełącznik w serwomotorze hamulca
1675 – – – – – AICC przełącznik / potencjometr
1676 – – – – – AICC przełącznik / ciśnienie w serwomotorze hamulca
1677 – – – – – AICC zawór hamowania
1678 – – – – – Przełącznik wyboru odległości AICC E260
1679 – – – – – Sygnał prędkości z ABS (koło przód lewe)
1680 – – – – – Sygnał prędkości z ABS (koło przód prawe)
1681 – – – – – Sygnał prędkości z ABS (koło tył lewe)
1682 – – – – – Sygnał prędkości z ABS (koło tył prawe)
1683 – – – – – Sygnał prędkości kół / prędkość pojazdu
1684 – – – – – System wtrysku bezpośredniego CU2 Diesel J494
1685 – – – – – Miernik masy powietrza 2-G246
1686 – – – – – Uruchomienie silnika wentylatora chłodnicy – przekaźnik włączony
1687 – – – – – Zawór II cewki kontrolnej ładowania ciśnienia N274
1688 – – – – – Przekaźnik dla pompy chłodziwa J235
1689 – – – – – Zawory zamocowania skrzyni biegów
1690 – – – – – Czujnik ciśnienia paliwa G247
1691 – – – – – Zawór kontrolny ciśnienia paliwa N276
1692 – – – – – Przekaźnik lub dodatkowa pompa chłodziwa J496
1693 – – – – – Zawór dla przepustnicy N211
1694 – – – – – Sygnał przewodu z poduszki
1695 – – – – – Czujnik temperatury silnika -circuit malfunction
1696 – – – – – Żarówka dolna tył lewy W45
1697 – – – – – Żarówka dolna tył prawy W46
1698 – – – – – Sygnał zwolnienia zamykania szyby
1699 – – – – – Silnik centralnego zamka klapa tylna V53
1700 – – – – – Sygnał alarmowy przeciw kradzieżowy H8
1701 – – – – – Przyciemnianie światła wewnątrz
1702 – – – – – Światło dolne lewe W9
1703 – – – – – Światło dolne prawe W10
1704 – – – – – Terminal 58 – przyciemnianie oświetlenia
1705 – – – – – Regulacja lusterka przełącznik E48
1706 – – – – – Przełącznik regulacji lusterka E43
1707 – – – – – Przełącznik kontaktowy drzwi strona pasażera F3
1708 – – – – – Przełącznik kontaktowy drzwi tył lewy F10
1709 – – – – – Przełącznik kontaktowy drzwi tył prawy F11
1710 – – – – – Silnik centralnego zamka strona kierowcy
1711 – – – – – Silnik centralnego zamka strona pasażera
1712 – – – – – Silnik centralnego zamka tył lewy
1713 – – – – – Silnik centralnego zamka tył prawy
1809 – – – – – Silnik pozycjonujący dla zaworu klapowego temperatury lewy V158
1810 – – – – – Silnik pozycjonujący dla zaworu klapowego temperatury prawy V159
1841 – – – – – Potencjometr w V158 – G220
1842 – – – – – Potencjometr w V159 – G221
2199 – – – – – Bulb for Tail Light 2; prawa M50 009 – otwarty obwód lub zwarcie do masy
16394 – – – – – Czujnik pozycji wału rozrządu CMP / urz.wykonawcze, dolot lewy / przedmi Bank 1 >wadliwe funkcjonowanie obwodu
16395 – – – – – Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, dolot / lewy / przedni. Bank 1 – wybór czasu zaawansowany, funkcjonowanie systemu
16396 – – – – – Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, dolot / lewy / przedni, Bank 1 – opóźniony czas
16398 – – – – – Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, urz.wykonawcze / wydech prawy / tylny, bank 1 – czas zawansowany / system
16399 – – – – – Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, urz.wykonawcze / wydech prawy / tylny, bank 1 – opóźniony czas
16407 – – – – – Bank 2, Błąd w oprogramowaniu sterownika silnika (problem znany producentowi)
16414 – – – – – Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, heater control >wadliwe działanie obwodu (circuit malfunction)
16415 – – – – – Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, grzałka sondy (niskie napięcie (heater control – circuit low)
16416 – – – – – Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, grzałka sondy >wysokie napięcie (heater control – circuit high)
16449 – – – – – Zawór kontroli powietrza dla wtryskiwaczy N212 >sygnał niewłaściwy
16450 – – – – – Zawór kontroli powietrza dla wtryskiwaczy N212 >zwarcie do masy
16451 – – – – – Zawór kontroli powietrza dla wtryskiwaczy N212
16474 – – – – – Cewka poziomu paliwa – przerwa, otwarty obwód (Fuel metering solenoid – open circuit)
16475 – – – – – Cewka poziomu paliwa – zwarcie do masy (Fuel metering solenoid – short to eatrht)
16476 – – – – – Cewka poziomu paliwa – zwarcie do plusa (Fuel metering solenoid – short to positive)
16485 – – – – – Przepływomierz powietrza (MAF) – bank 1 >wartość, funkcjonowanie (range / performance problem)
16486 P0102 Przepływomierz powietrza (MAF) – niskie napięcie wyjścia
16487 P0103 Przepływomierz powietrza (MAF) – wysokie napięcie
16489 – – – – – Miernik mas powietrza lambda G70 >sygnał mało prawdopodobny
16490 – – – – – Czujniki MAP lub BARO – rwartość, funkcjonowanie (ange / performance problem)
16491 – – – – – Czujniki MAP lub BARO – niskie napięcie
16492 – – – – – Czujniki MAP lub BARO – wysokie napięcie
16496 P0112 Czujnik temp. powietrza zasysanego IAT – niskie napięcie
16497 P0113 Czujnik temp. powietrza zasysanego IAT – wysokie napięcie
16500 P0116 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT
16501 P0117 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT – niskie napięcie
16502 P0118 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT- wysokie napięcie
16504 P0120 Potencjometr przepustnicy TPS – przerwany obwód
16505 P0121 Potencjometr przepustnicy TPS

16506 P0122 Potencjometr przepustnicy – niskie napięcie
16507 P0123 Potencjometr przepustnicy – wysokie napięcie
16509 P0125 System obiegu – zamknięty obieg >niska temperatura (G62)
16512 – – – – – Zawór obiegu chłodziwa N214 >temperatura poniżej zakresu kontroli
16514 P0130 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony
16515 P0131 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- niskie napięcie
16516 P0132 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- wysokie napięcie
16517 P0133 Bank 1- sonda 1 >powolna odpowiedź
16518 P0134 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1 – brak sygnału
16519 P0135 Podgrzewacz sondy Lambda 1, bank 1 – błąd elektryczny
16520 P0136 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – brak sygnału
16521 P0137 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – niskie napięcie
16522 P0138 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – wysokie napięcie
16523 P0139 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – powolne zmiany
16524 P0140 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – brak aktywności
16525 P0141 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 – wadliwe działanie
16534 P0150 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 – obwód uszkodzony
16535 P0151 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2- niskie napięcie
16536 P0152 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 – wysokie napięcie
16537 P0153 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 – wolne zmiany
16538 P0154 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 – brak sygnału
16539 P0155 Sonda Lambda 1, Bank 2 >błąd elektryczny – obwód ogrzewania
16540 P0156 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – przerwany obwód
16541 P0157 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2- niskie napięcie
16542 P0158 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – wysokie napięcie
16543 P0159 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – wolne zmiany
16544 P0160 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – brak sygnału
16545 P0161 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 – przerwany obwód grzałki
16554 P0170 Korekcja mieszanki FT, bank 1 >wadliwe działanie korekcji mieszanki
16555 P0171 Korekcja mieszanki FT, Bank 1 >Uboga mieszanka (system too lean)
16556 P0172 Korekcja mieszanki FT, Bank 1 >Bogata mieszanka (system too rich)
16557 P0173 Korekcja mieszanki FT – bank 2 – wadliwe działanie
16558 P0174 Uboga mieszanka – bank 2
16559 P0175 Bogata mieszanka – bank 2
16566 – – – – – Czujnik temperatury paliwa G81 >zwarcie do masy
16567 – – – – – Czujnik temperatury paliwa G81 zakłócenia >zwarcie do plusa
16575 – – – – – Czujnik ciśnienia paliwa na szynie (FRP) – zła wartość
16576 – – – – – Czujnik ciśnienia paliwa na szynie (FRP) – niska wartość
16577 – – – – – Czujnik ciśnienia paliwa na szynie FRP – wysokie ciśnienie paliwa
16578 – – – – – Czujnik ciśnienia paliwa na szynie FRP – przerywana wartość
16581 – – – – – Czujnik ciśnienia oleju EOT – niska wartość
16582 – – – – – Czujnik ciśnienia oleju EOT – wysoka wartość
16585 – – – – – Wtryskiwacz 1 – przerwany obwód
16586 – – – – – Wtryskiwacz 2 – przerwany obwód
16587 – – – – – Wtryskiwacz 3 – przerwany obwód
16588 – – – – – Wtryskiwacz 4 – przerwany obwód
16589 – – – – – Wtryskiwacz 5 – przerwany obwód
16590 – – – – – Wtryskiwacz 6 – przerwany obwód
16591 – – – – – Wtrysk , cylinder 7 N85 >błąd w obwodzie elektrycznym
16592 – – – – – Wtrysk , cylinder 8 N86 >błąd w obwodzie elektrycznym
16599 – – – – – Zawór odcięcia paliwa N109 >wadliwe działanie
16600 – – – – – Rozpoczęcie zaworu wtrysku N108 >wadliwe działanie
16603 – – – – – Obroty silnika poza dopuszczalnymi
16605 – – – – – Potencjometr przepustnicy TPS – przewody, potencjometr
16606 – – – – – Potencjometr przepustnicy TPS – niskie napięcie
16607 – – – – – Potencjometr przepustnicy TPS – wysokie napięcie
16609 – – – – – Czujnik pozycji pedału gazu G79 >napięcie
16610 – – – – – Czujnik pozycji pedału gazu APP – wadliwe działanie
16611 – – – – – Czujnik A pozycji pedału gazu APP – niskie napięcie
16612 – – – – – Czujnik A pozycji pedału gazu APP – wysokie napięcie
16614 – – – – – Przekaźnik pompy paliwa – wadliwe działanie
16618 – – – – – Podwyższenie obrotów zastrzeżonych – limit osiągnięty
16619 – – – – – Podwyższenie obrotów zastrzeżonych – nie osiąga limitu
16620 – – – – – Czujnik A podciśnienia MAP
16621 – – – – – Czujnik A podciśnienia MAP – niskie napięcie
16622 – – – – – Czujnik A podciśnienia MAP – wysokie napięcie
16627 – – – – – Zawór A regulacji turbodoładowania >obwód
16628 – – – – – Zawór cewki, kontrola ciśnienia świeżego ładunku N75 >zwarcie do masy
16629 – – – – – Zawór A regulacji turbodoładowania – niski obwód
16630 – – – – – Zawór A regulacji turbodoładowania – wysoki obwód (circuit high)
16636 – – – – – Kontrola rozpoczęcia wtrysku – błąd
16645 – – – – – Wtryskiwacz 1 – niska wartość (circuit low)
16646 – – – – – Wtryskiwacz 1 – wysoka wartość (circuit high)
16648 – – – – – Wtryskiwacz 2 – niska wartość (circuit low)
16649 – – – – – Wtryskiwacz 2 – wysoka wartość (circuit high)
16651 – – – – – Wtryskiwacz 3 – niska wartość (circuit low)
16652 – – – – – Wtryskiwacz 3 – wysoka wartość (circuit high)
16654 – – – – – Wtryskiwacz 4 – niska wartość (circuit low)
16655 – – – – – Wtryskiwacz 4 – wysoka wartość (circuit high)
16657 – – – – – Wtryskiwacz 5 – niska wartość (circuit low)
16658 – – – – – Wtryskiwacz 5 – wysoka wartość (circuit high)
16660 – – – – – Wtryskiwacz 6 – niska wartość (circuit low)
16661 – – – – – Wtryskiwacz 6 – wysoka wartość (circuit high)
16663 – – – – – Wtrysk paliwa do cylindra 7– N85 zwarcie do masy
16664 – – – – – Wtrysk paliwa do cylindra 7 – N85 zwarcie do plusa
16666 – – – – – Wtrysk paliwa do cylindra 8 – N86 zwarcie do masy
16667 – – – – – Wtrysk paliwa do cylindra 8 – N86 zwarcie do plusa
16684 P0300 Cylinder / cylindry – wykrycie wypadania zapłonów
16685 P0301 Cylinder 1 – wypadanie zapłonów
16686 P0302 Cylinder 2 – wypadanie zapłonów
16687 P0303 Cylinder 3 – wypadanie zapłonów
16688 P0304 Cylinder 4 – wypadanie zapłonów
16689 P0305 Cylinder 5 – wypadanie zapłonów
16690 P0306 Cylinder 6 – wypadanie zapłonów
16691 P0307 Cylinder 7 – wypadanie zapłonów
16692 P0308 Cylinder 8 – wypadanie zapłonów
16697 – – – – – Wykryto przerwę zapłonu >powód – brak paliwa
16698 – – – – – Przerwa zapłonu
16705 P0321 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP – zły sygnał
16706 P0322 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP- brak sygnału
16709 P0325 Czujnik detonacji 1, bank 1lub obwód – wadliwy obwód
16710 P0326 Czujnik detonacji 1, bank 1 lub obwód – zła wartość
16711 P0327 Czujnik detonacji 1, bank 1 lub obwód – niskie napięcie
16712 P0328 Czujnik detonacji 1, bank 1 lub obwód – wysokie napięcie
16716 P0332 Czujnik detonacji 2, bank 2 lub obwód – niskie napięcie
16717 P0333 Czujnik detonacji 2, bank 2 lub obwód – wysokie napięcie
16719 P0335 Czujnik obrotów CKP – obwód przerwany
16720 P0336 Czujnik prędkości silnika G28 >wypadanie zapłonów
16721 P0337 Czujnik obrotów CKP – niski sygnał
16724 P0340 Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 – obwód
16725 P0341 Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 – range, performance problem
16726 P0342 Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 – niski sygnał
16727 P0343 Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 – wysoki sygnał
16730 – – – – – Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 2 – range, performance problem
16731 – – – – – Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 2 – niski sygnał
16732 – – – – – Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 2 – wysoki sygnał
16735 – – – – – Cewka zapłonowa cyl. 1 – pierwotne / wtórne uzwojenie
16736 – – – – – Cewka zapłonowa cyl. 2 – pierwotne / wtórne uzwojenie
16737 – – – – – Cewka zapłonowa cyl. 3 – pierwotne / wtórne uzwojenie
16738 – – – – – Cewka zapłonowa cyl. 4 – pierwotne / wtórne uzwojenie
16739 – – – – – Aktywacja zapłonu cylinder 5 – złe funkcjonowanie
16740 – – – – – Aktywacja zapłonu cylinder 6 – złe funkcjonowanie
16741 – – – – – Aktywacja zapłonu cylinder 7 – złe funkcjonowanie
16742 – – – – – Aktywacja zapłonu cylinder 8 – złe funkcjonowanie
16764 – – – – – Świeca żarowa – obwód A >wadliwy
16784 P0400 Zawór EGR – przepływ wadliwy
16785 P0401 Zawór EGR – wykryty mały przepływ
16786 P0402 Zawór EGR – zwiększony przepływ
16787 P0403 Zawór EGR – wadliwe działanie
16788 P0404 Zawór EGR – niewłaściwa wartość
16789 P0405 Czujnik temperatury recyrkulacji spalin G98 – sygnał zbyt mały
16790 P0406 Czujnik temperatury recyrkulacji spalin G98 – sygnał zbyt duży
16791 P0407 Zawór EGR – pozycja zaworu – niska wartość
16792 P0408 Zawór EGR – pozycja zaworu – wysoka wartość
16794 P0410 System wtórnego powietrza >wadliwy
16795 P0411 Zawór powietrza wtórnego AIR – nieprawidłowy sygnał
16796 P0412 Zawór powietrza wtórnego AIR – wadliwe działanie
16802 P0418 Zawór powietrza wtórnego AIR przekaźnik pompy A – wadliwe działanie
16804 P0420 Katalizator, bank 1 – niski próg sprawności
16806 P0422 Główny converter katalityczny, bank 1 – niski próg sprawności
16811 P0427 Czujnik temperatury katalizatora I G20 >zwarcie do masy
16812 P0428 Czujnik temperatury katalizatora I G20 >zakłócenie / zwarcie do plusa
16814 P0430 Główny katalizator, bank 2 – niski próg sprawności
16816 P0432 Główny katalizator, Bank 2 – poniżej progu efektywności
16820 P0436 Czujnik temperatury katalizatora II G132 >sygnał mało prawdopodobny
16821 P0437 Czujnik temperatury katalizatora II G132 >zwarcie do masy
16822 P0438 Czujnik temperatury katalizatora II G132 >zakłócenie / zwarcie do plusa
16824 P0440 Zawór oparów EVAP – wadliwe działanie
16825 P0441 Zawór oparów EVAP – nieprawidłowy przepływ (incorrect flow detected)
16826 P0442 Zawór oparów EVAP – nieszczelność przepływu (small leak detected)
16827 P0443 Zawór oparów EVAP – nieprawidłowy przepływ (circuit malfunction)
16828 P0444 Zawór oparów EVAP – otwarty obwód
16829 P0445 Zawór oparów EVAP – niski obieg (short circuit)
16836 P0452 Czujnik ciśnienia dla systemu wentylacji zbiornika – sygnał zbyt mały
16837 P0453 Czujnik ciśnienia dla systemu wentylacji zbiornika – sygnał zbyt duży
16838 P0454 System wentylacji zbiornika – rozpoznano duży przeciek
16839 P0455 System oparów EVAP – duża nieszczelność (large leak detected)
16845 P0461 Czujnik poziomu paliwa – zła wartość (range / performance problem)
16846 P0462 Sygnał poziomu paliwa – zbyt niski
16847 P0463 Sygnał poziomu paliwa – zbyt wysoki
16864 – – – – – Wentylator 1 silnika – wadliwy obwód
16865 – – – – – Wentylator 2 silnika – wadliwy obwód
16884 P0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód >brak sygnału
16885 P0501 Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód
16887 P0503 Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód – wysoki sygnał
16890 P0506 Silnik krokowy ISC – niskie obroty
16891 P0507 Silnik krokowy ISC – wysokie obroty
16894 P0510 Stycznik zamknięcia przepustnicy CTP – złe działanie >przewody, styki
16915 – – – – – Kompresor klimatyzacji – sygnał ładowania mało prawdopodobny
16916 – – – – – Czujnik ciśnienia klimatyzacji AC – niski sygnał
16917 – – – – – Czujnik ciśnienia klimatyzacji AC – wysoki sygnał
16928 – – – – – Czujnik temperatury EGRT – bank 1 – obwód, czujnik
16929 – – – – – Czujnik temperatury EGRT – bank 1 – niski sygnał
16930 – – – – – Czujnik temperatury EGRT – bank 1 – wysoki sygnał
16935 – – – – – Czujnik / włącznik Power stering pressure PSP – wartosc / działanie wadliwe
16944 P0560 Napięcie zasilania – wadliwe działanie >poza zakresem (Out of range)
16945 P0561 Napięcie zasilania – napięcie niestabilne
16946 P0562 Zasilanie systemu – niskie napięcie
16947 P0563 Zasilanie systemu – wysokie napięcie
16952 – – – – – Główna kontrola obiegu / włącznik wybierający, ustawienie sygnału – wadliwe działanie
16955 – – – – – Pedał / włącznik lampy STOP – złe działanie
16983 P0599 CAN bus data – złe działanie (kody, system, przewody)
16984 P0600 CAN bus data – PCM >złe działanie
16985 P0601 Sterownik ECM – wadliwa suma kontrolna pamięci EPROM
16986 P0602 Oprogramowanie jednostki kontrolnej PCM – złe funkcjonowanie
16987 P0603 Sterownik ECM – wadliwe działanie pamięci KAM
16988 P0604 Sterownik ECM – wadliwe działanie pamięci RAM
16989 P0605 Sterownik ECM – wadliwe działanie pamięci ROM
16990 P0606 Sterownik ECM – wadliwe działanie procesora PCM
17022 – – – – – Potencjometr przepustnicy, bank 1 – wartość, działanie
17026 – – – – – Sterownik ECM – złe działanie czujnika detoncji
17029 – – – – – Klimatyzacja – przewody, AC system
17034 – – – – – Lampka MIL – przewody, lampka
17038 – – – – – Sygnał prędkości silnika – błąd elektryczny w przepływie prądu
17040 – – – – – Tablica wskaźników, czujnik zużycia paliwa – przewody
17071 – – – – – Przekaźnik silnika – zwarcie do masy
17072 – – – – – Przekaźnik silnika – zwarcie do plusa
17075 – – – – – Wentylator 1 silnika – zwarcie do masy
17076 – – – – – Wentylator 1 silnika – zwarcie do plusa
17077 – – – – – Wentylator 2 silnika – zwarcie do masy
17078 – – – – – Wentylator 2 silnika – zwarcie do plusa
17084 P0700 Jednostka kontrolna – uszkodzona
17086 P0702 Jednostka kontrolna – uszkodzona
17087 P0703 Przełącznik światła hamulca >błąd elektryczny w przepływie prądu
17089 P0705 Czujnik zakresu prowadzenia F125 >błąd elektryczny w przepływie prądu
17090 P0706 Czujnik zakresu prowadzenia F125 >sygnał mało prawdopodobny
17091 P0707 Włącznik rodzaju przekładni – niskie napięcie
17092 P0708 Włącznik rodzaju przekładni – wysokie napięcie
17094 P0710 Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów G93 – błąd elektryczny w przepływie prądu
17095 P0711 Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów G93 – sygnał mało prawdopodobny
17096 P0712 Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów G93 – sygnał zbyt duży
17097 P0713 Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów G93 – sygnał zbyt mały
17099 P0715 Czujnik prędkości biegu G182 – błąd elektryczny w przepływie prądu
17100 P0716 Czujnik prędkości biegu G182 – sygnał mało prawdopodobny
17101 P0717 Czujnik prędkości biegu G182 – brak sygnału
17105 – – – – – Czujnik prędkości biegu G195 – sygnał mało prawdopodobny
17106 – – – – – Czujnik prędkości biegu G1195 – brak sygnału
17109 – – – – – Sygnał prędkości z jednostki kontrolnej silnika – błąd elektryczny w przepływie prądu
17110 – – – – – Sygnał prędkości z jednostki kontrolnej silnika – sygnał mało prawdopodobny
17111 – – – – – Sygnał prędkości z jednostki kontrolnej silnika – brak sygnału
17114 – – – – – Monitorowanie sprzęgła / proporcje – złe proporcje
17115 – – – – – 1. Bieg – błędny stosunek
17116 – – – – – 2. Bieg – błędny stosunek
17117 – – – – – 3. Bieg – błędny stosunek
17118 – – – – – 4. Bieg – błędny stosunek
17119 – – – – – 5. Bieg – błędny stosunek
17124 – – – – – Zamknięte sprzęgło – błąd mechaniczny
17125 – – – – – Zamknięte sprzęgło – brak transmisji zasilania
17132 – – – – – Zawór kontrolny ciśnienia – błąd elektryczny w przepływie prądu
17134 – – – – – Zawór przełącznika 1=>cewka 1 N88 – złe funkcjonowanie
17135 – – – – – Zawór przełącznika 1=>cewka 1 N88 – otwarty obieg/ zwarcie do masy
17136 – – – – – Zawór przełącznika 1=>cewka 1 N88 – zwarcie do plusa
17137 – – – – – Zawór przełącznika 1=>cewka 1 N88 – błąd elektryczny w przepływie prądu
17140 – – – – – Zawór przełącznika 2=>cewka 2 N89 – otwarty obieg/ zwarcie do masy
17141 – – – – – Zawór przełącznika 2=>cewka 2 N89 – zwarcie do plusa
17142 – – – – – Zawór przełącznika 2=>cewka 2 N89 – błąd elektryczny w przepływie prądu
17145 – – – – – Zawór przełącznika 3=>cewka 3 N90 – otwarty obieg/ zwarcie do masy
17146 – – – – – Zawór przełącznika 3=>cewka 3 N90 – zwarcie do plusa
17147 – – – – – Zawór przełącznika 3=>cewka 3 N90 – błąd elektryczny w przepływie prądu
17152 – – – – – Zawór przełącznika 4=>cewka 4 N91 – błąd elektryczny w przepływie prądu
17157 – – – – – Zawór przełącznika 5=>cewka 5 N92 – błąd elektryczny w przepływie prądu
17174 – – – – – Przełącznik programu E122 – błąd elektryczny w przepływie prądu
– – – – – P0 Porównaj z tabelą kodów błędów EOBD
– – – – – P1000 Niekomletny test monitora OBD II
– – – – – P1001 Klucz uruchomienia silnika KOER – test niekompletny, kod nieprzyjęty
17428 P1020 Ciśnienie paliwa – przekroczony limit – przewody, czujnik, zawór,wysokie tłoczenie
17431 P1023 Zawór kontroli ciśnienia paliwa – zwarcie do masy
17432 P1024 Zawór kontroli ciśnienia paliwa – otwarty obwód
17433 P1025 Zawór kontroli ciśnienia paliwa – usterka mechaniczna

17434 P1026 Elektrozawór powietrza – zwarcie do plusa
17435 P1027 Elektrozawór powietrza – zwarcie do masy
17436 P1028 Elektrozawór powietrza (N212) – otwarty obwód
17437 P1029 Czujnik pozycji zaworu powietrza (N212)- przekroczony limit
17438 P1030 Czujnik pozycji zaworu powietrza (N212)- niska wartość
17439 P1031 Czujnik pozycji zaworu powietrza (N212)- nie osiąga wartości
17440 P1032 Czujnik NOx – wysoki sygnał (zwarcie do plusa, czujnik, konwerter)
17441 P1033 Czujnik NOx – niski sygnał (zwarcie do masy, czujnik, nieszczelny wydech)
17442 P1034 Czujnik NOx – tolerancja sygnału (przewody, czujnik, nieszczelny wydech, konwertercatal.)
17443 P1035 Czujnik NOx – zakres/ wykonanie – problem (przewody, czujnik, grzałka)
17444 P1036 Czujnik NOx – zwarcie do plusa (przewody, czujnik)
17445 P1037 Czujnik NOx – zwarcie do masy (przewody, czujnik)
17446 P1038 Czujnik NOx – otwarty obwód (przewody, czujnik)
17447 P1039 Wtryskiwacz 1, zasilanie, obwód (przewody, wtryskiwacz)
17448 P1040 Wtryskiwacz 1, niesprawne przewody (przewody, wtryskiwacz)
17449 P1041 Wtryskiwacz 2, zasilanie, obwód (przewody, wtryskiwacz)
17450 P1042 Wtryskiwacz 2, niesprawne przewody (przewody, wtryskiwacz)
17451 P1043 Wtryskiwacz 3, zasilanie, obwód (przewody, wtryskiwacz)
17452 P1044 Wtryskiwacz 3, niesprawne przewody (przewody, wtryskiwacz)
17453 P1045 Wtryskiwacz 4, zasilanie, obwód (przewody, wtryskiwacz)
17454 P1046 Wtryskiwacz 4, niesprawne przewody (przewody, wtryskiwacz)
17455 P1047 Czujnik wału rozrządu CMP , exhaust/right/rear, bank 1 – wadliwy obwód
17456 P1048 Czujnik wału rozrządu CMP , exhaust/right/rear, bank 1 – zwarcie do plusa
17457 P1049 Czujnik wału rozrządu CMP , exhaust/right/rear, bank 1 – zwarcie do masy
17458 P1050 Czujnik wału rozrządu CMP , exhaust/right/rear, bank 1 – otwarty obwód
17471 P1063 Ciśnienie paliwa – nie osiągnięty limit
17472 P1064 Ciśnienie paliwa – błąd mechaniczny
17473 P1065 Ciśnienie paliwa – system niestabilny
17474 P1066 Elektrozawór powietrza – zwarcie do plusa
17475 P1067 Elektrozawór powietrza – zwarcie do masy
17476 P1068 Elektrozawór powietrza – otwarty obwód
17477 P1069 Czujnik NOx – kontrola podgrzewacza – zwarcie do masy (przewody, czujnik)
17478 P1070 Czujnik NOx – kontrola podgrzewacza – zwarcie do plusa (przewody, czujnik)
17479 P1071 Czujnik NOx – kontrola podgrzewacza – nieprawidłowy sygnał (przewody, czujnik)
17480 P1072 Czujnik NOx – kontrola podgrzewacza – nieprawidłowy obwód (przewody, czujnik)
17501 P1093 Kontrola mieszanki MC, bank 1 – wadliwa
17509 P1101 Sonda Lambda 1, bank 1 – niskie napięcie/nieszczelność
17510 P1102 Sonda Lambda 1, bank 1 – zwarcie grzałki do plusa/niski sygnał grzałki
17511 P1103 Sonda Lambda 1, bank 1 – obieg elementu grzejącego, – zwarcie do plusa
17512 P1104 Sonda Lambda 1, Bank 1, – obieg elementu grzejącego, zbyt niskie napięcie/ przeciek powietrza
17513 P1105 Sonda Lambda 2, bank 1 – zwarcie grzałki do plusa
17514 P1106 Sonda Lambda 1, bank 2 – niskie napięcie/nieszczelność/zwarcie grzałki do plusa
17515 P1107 Sonda Lambda 1, Bank 2 – obieg elementu grzejącego, – zwarcie do plusa
17516 P1108 Sonda Lambda 1, Bank 2 – obieg elementu grzejącego, zbyt niski
17517 P1109 Sonda Lambda 2, Bank 2 – obieg elementu grzejącego, zbyt niskie napięcie/ przeciek powietrza
17518 P1110 Sonda Lambda 2, bank 2 – zwarcie grzałki do plusa
17519 P1111 Sonda Lambda HO2S control, bank 1 – uboga mieszanka
17520 P1112 Sonda Lambda HO2S control, bank 1 – bogata mieszanka
17521 P1113 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – wysoka rezystancja grzałki
17522 P1114 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 – wysoka rezystancja grzałki
17523 P1115 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – grzałka zwarta do masy
17524 P1116 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – otwart obwód grzałki
17525 P1117 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 – grzałka zwarta do masy
17526 P1118 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 – otwarty obwód grzałki
17527 P1119 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – grzałka zwarta do masy
17528 P1120 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – otwarty obwód grzałki
17529 P1121 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 2 – grzałka zwarta do masy
17530 P1122 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 2 – otwarty obwód grzałki
17531 P1123 Sonda Lambda 2 (HO2S), Bank 1 – powietrze adaptacji mieszanki, system wzmocniony
17532 P1124 Sonda Lambda 2 (HO2S), Bank 1 – Powietrze adaptacji mieszanki, system osłabiony
17533 P1125 Sonda Lambda 2 (HO2S), Bank 2 – owietrze adaptacji mieszanki, system wzmocniony
17534 P1126 Sonda Lambda 2 (HO2S), Bank 2 – owietrze adaptacji mieszanki, system osłabiony
17535 P1127 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata (rich mixture)
17536 P1128 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga (weak mixture)
17537 P1129 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata (rich mixture)
17538 P1130 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka uboga (weak mixture)
17539 P1131 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – wysoka rezystancja grzałki
17540 P1132 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 i 2 – kontrola grzałki – wysoki obwód (circuit high)
17541 P1133 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 i 2 – kontrola grzałki – niski obwód (circuit low)
17542 P1134 Sonda Lambda 2, Bank 1plusa2, – obieg elementu grzejącego, – zwarcie do plusa
17543 P1135 Sonda Lambda 2, Bank 1plusa2 – obieg elementu grzejącego, zwarcie do plusa, usterka elektryczna
17544 P1136 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga – b.jałowy
17545 P1137 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata – b.jałowy
17546 P1138 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka uboga – b.jałowy
17547 P1139 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata – b.jałowy
17548 P1140 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 2 – wysoka rezystancja grzałki
17549 P1141 Wyliczone obciążenie – implausible value (wiring, MAP, MAF)
17550 P1142 Wyliczone obciążenie – niskie (TPS, MAP, MAF, APP))
17551 P1143 Wyliczone obciążenie – wysokie (TPS, MAP, MAF, APP))
17552 P1144 Przepływomierz MAF, bank 1 – otwarty obwód, zwarcie do masy
17553 P1145 Przepływomierz MAF, bank 1 – zwarcie do plusa
17554 P1146 Przepływomierz MAF, bank 1 – zasilanie napięciem
17555 P1147 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – regulacja Lambda, uboga mieszanka

17556 P1148 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – regulacja Lambda, bogata mieszanka
17557 P1149 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 – zmienna wartość (implausible lambda control value)
17558 P1150 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 2 – zmienna wartość (implausible lambda control value)
17559 P1151 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1, bank 1- mieszanka uboga (below lean limit)
17560 P1152 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2, bank 1- mieszanka uboga (below lean limit)
17561 P1153 Sonda Lambda 2 (HO2S), bank 1 i 2 – wymieniona (interchanged)
17562 P1154 Kolektor dolotowy, przejście wadliwe
17563 P1155 Czujnik podciśnienia MAP – zwarcie do plusa
17564 P1156 Czujnik podciśnienia MAP – zwarcie do masy / otwarty obwód
17565 P1157 Czujnik podciśnienia MAP – napięcie zasilania
17566 P1158 Czujnik podciśnienia MAP – wartość / problem wykonawczy (performance problem)
17567 P1159 Przepływomierz MAF, banki 1 i 2 – implausible ratio (proporcja)
17568 P1160 Czujnik temperatury powietrza IAT – zwarcie do masy
17569 P1161 Czujnik temperatury powietrza IAT – zwarcie do plusa, otwarty obwód
17570 P1162 Czujnik temperatury paliwa – zwarcie do masy
17571 P1163 Czujnik temperatury paliwa – zwarcie do plusa, otwarty obwód
17572 P1164 Czujnik temperatury paliwa – wartość (przewody,czujnik)
17573 P1165 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1, bank 1- mieszanka bogata (pompa, EVAP)
17574 P1166 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2, bank 1- mieszanka bogata (pompa, EVAP)
17575 P1167 Przepływomierz MAF, bank 2 – wartość, problem wykonawczy (performance problem)
17576 P1168 Przepływomierz MAF, bank 2 – niski impuls
17577 P1169 Przepływomierz MAF, bank 2 – wysoki impuls
17578 P1170 Przepływomierz MAF, bank 2 – napięcie zasilania
17579 P1171 Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 – wartość, urządzenie wykonawcze
17580 P1172 Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 – niski sygnał
17581 P1173 Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 – wysoki sygnał
17582 P1174 System pomiaru paliwa, bank 1 – nieprawidłowy czas wtrysku (reg.ciśn., wtryskiwacz, EGR, EVAP)
17584 P1176 Korekcja Lambda za katalizatorem, bank 1 przekroczony limit
17585 P1177 Korekcja Lambda za katalizatorem, bank 2 przekroczony limit
17586 P1178 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1>zasilanie pompy paliwa – otwarty obwód
17587 P1179 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, prąd pompy – zwarcie do masy
17588 P1180 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, prąd pompy – zwarcie do plusa
17589 P1181 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia – otwarty obwód
17590 P1182 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia – zwarcie do masy
17591 P1183 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia – zwarcie do plusa
17592 P1184 Linearna sonda lambda/ przerwa przewodu masy
17593 P1185 Linearna sonda lambda/ przewód masy, zwarcie do masy
17594 P1186 Linearna sonda lambda/ przewód masy, – zwarcie do plusa
17595 P1187 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1/2, odniesienie napięcia – przerwany obwód
17596 P1188 Linearna sonda lambda
17597 P1189 Linearna sonda lambda
17598 P1190 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia – wartość >EOS, przewody, świece
17599 P1191 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1 i 2 – wymiana (interchanged)
17600 P1192 Czujnik ciśnienia paliwa – napięcie zasilania
17601 P1193 Czujnik ciśnienia paliwa – otwarty obwód, zwarcie do plusa
17602 P1194 Czujnik ciśnienia paliwa – zwarcie do plusa
17603 P1195 Czujnik ciśnienia paliwa – otwarty obwód, zwarcie do masy
17604 P1196 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, obwód grzałki (EOS, przewody)
17605 P1197 Sonda Lambda HO2S 1, bank 2, obwód grzałki (EOS, przewody)
17606 P1198 Sonda Lambda HO2S 2, bank 1, obwód grzałki (EOS, przewody)
17607 P1199 Sonda Lambda HO2S 2, bank 2, obwód grzałki (EOS, przewody)
17609 P1201 Wtryskiwacz 1 – obwód (przewody, wtryskiwacz)
17610 P1202 Wtryskiwacz 2 – obwód (przewody, wtryskiwacz)
17611 P1203 Wtryskiwacz 3 – obwód (przewody, wtryskiwacz)
17612 P1204 Wtryskiwacz 4 – obwód (przewody, wtryskiwacz)
17613 P1205 Wtryskiwacz 5 – obwód (przewody, wtryskiwacz)
17614 P1206 Wtryskiwacz 6 – obwód (przewody, wtryskiwacz)
17615 P1207 Wtryskiwacz 7 – obwód (przewody, wtryskiwacz)
17616 P1208 Wtryskiwacz 8 – obwód (przewody, wtryskiwacz)
17617 P1209 Zawór odcięcia wlotu do cylindra- wyłączenie – zwarcie do masy
17618 P1210 Zawór odcięcia wlotu do cylindra- wyłączenie – zwarcie do plusa
17619 P1211 Zawór odcięcia wlotu do cylindra – wyłączenie, przerwa
17620 P1212 Nie zdefiniowany
17621 P1213 Wtryskiwacz, cylinder 1 – zwarcie do plusa
17622 P1214 Wtryskiwacz, cylinder 2 – zwarcie do plusa
17623 P1215 Wtryskiwacz, cylinder 3 – zwarcie do plusa
17624 P1216 Wtryskiwacz, cylinder 4 – zwarcie do plusa
17625 P1217 Wtryskiwacz, cylinder 5 – zwarcie do plusa
17626 P1218 Wtryskiwacz, cylinder 6 – zwarcie do plusa
17627 P1219 Wtryskiwacz, cylinder 7 – zwarcie do plusa
17628 P1220 Wtryskiwacz, cylinder 8 – zwarcie do plusa
17629 P1221 Zawór wyłączenia wydechu dla odcięcia cylindra, zwarcie do masy
17630 P1222 Zawór wyłączenia wydechu dla odcięcia cylindra, – zwarcie do plusa
17631 P1223 Zawór wyłączenia wydechu dla odcięcia cylindra, zwarcie lub przerwa
17632 P1224 Nie zdefiniowany
17633 P1225 Wtryskiwacz, cylinder 1 – zwarcie do masy
17634 P1226 Wtryskiwacz, cylinder 2 – zwarcie do masy
17635 P1227 Wtryskiwacz, cylinder 3 – zwarcie do masy
17636 P1228 Wtryskiwacz, cylinder 4 – zwarcie do masy
17637 P1229 Wtryskiwacz, cylinder 5 – zwarcie do masy
17638 P1230 Wtryskiwacz, cylinder 6 – zwarcie do masy
17639 P1231 Wtryskiwacz, cylinder 7 – zwarcie do masy
17640 P1232 Wtryskiwacz, cylinder 8 – zwarcie do masy

17645 P1237 Wtryskiwacz, cylinder 1 – otwarty obwód
17646 P1238 Wtryskiwacz, cylinder 2 – otwarty obwód
17647 P1239 Wtryskiwacz, cylinder 3 – otwarty obwód
17648 P1240 Wtryskiwacz, cylinder 4 – otwarty obwód
17649 P1241 Wtryskiwacz, cylinder 5 – otwarty obwód
17650 P1242 Wtryskiwacz, cylinder 6 – otwarty obwód
17651 P1243 Wtryskiwacz, cylinder 7 – otwarty obwód
17652 P1244 Wtryskiwacz, cylinder 8 – otwarty obwód
17653 P1245 Czujnik podniesienia iglicy wtryskiwacza – zwarcie do masy
17654 P1246 Czujnik podniesienia iglicy wtryskiwacza – wartość, realizacja
17655 P1247 Czujnik podniesienia iglicy wtryskiwacza – otwarty obwód, zwarcie do plusa
17656 P1248 Wtryskiwacz rozruchowy – różnica kontrolna (control defference) cewka,niskie ciśn.paliwa
17657 P1249 Sygnał zużycia paliwa, błąd w obwodzie elektrycznym
17658 P1250 Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku – niski sygnał
17659 P1251 Cewka wtryskiwacza – zwarcie do plusa
17660 P1252 Cewka wtryskiwacza – zwarcie do masy, otwarty obwód
17661 P1253 Tablica wskaźników, sygnał zużycia paliwa – zwarcie do masy
17662 P1254 Tablica wskaźników, sygnał zużycia paliwa – zwarcie do plusa
17663 P1255 Czujnik temp.silnika ECT – zwarcie do masy
17664 P1256 Czujnik temp.silnika ECT – zwarcie do plusa, otwarty obwód
17665 P1257 Zawór obiegu chłodziwa N214 – Otwarty obieg
17666 P1258 Zawór obiegu chłodziwa N214 – zwarcie do plusa
17667 P1259 Zawór obiegu chłodziwa N214 – zwarcie do masy
17668 P1260 Wtryskiwacz 1 – niewłaściwy sygnał
17669 P1261 Wtryskiwacz 1 – przekroczony limit (control limit exeeded)
17670 P1262 Wtryskiwacz 1 – limit nie osiagnięty (control limit not reached)
17671 P1263 Wtryskiwacz 2 – sygnał nieprawdopodobny (implausible signal)
17672 P1264 Wtryskiwacz 2 – przekroczony limit (control limit exeeded)
17673 P1265 Wtryskiwacz 2 – limit nie osiagnięty (control limit not reached)
17674 P1266 Wtryskiwacz 3 – sygnał nieprawdopodobny (implausible signal)
17675 P1267 Wtryskiwacz 3 – przekroczony limit (control limit exeeded)
17676 P1268 Wtryskiwacz 3 – limit nie osiagnięty (control limit not reached)
17677 P1269 Wtryskiwacz 4 – sygnał nieprawdopodobny (implausible signal)
17678 P1270 Wtryskiwacz 4 – przekroczony limit (control limit exeeded)
17679 P1271 Wtryskiwacz 4 – limit nie osiagnięty (control limit not reached)
17686 P1278 elektrozawór dozowania paliwa – zwarcie do plusa
17687 P1279 elektrozawór dozowania paliwa – zwarcie do masy, otwarty obwód
17689 P1281 elektrozawór dozowania paliwa – zwarcie do masy
17690 P1282 elektrozawór dozowania paliwa) – otwarty obwód
17695 P1287 Zawór Bypass Turbosprężarki TC – otwarty obwód
17696 P1288 Zawór Bypass Turbosprężarki TC – zwarcie do plusa
17697 P1289 Zawór Bypass Turbosprężarki TC – zwarcie do minusa
17698 P1290 Czujnik temperatury silnika ECT, układ kontroli układu – wysoki sygnał >ECT, przewody
17699 P1291 Czujnik temperatury silnika ECT, układ kontroli układu – wysoki sygnał >ECT, przewody
17700 P1292 Czujnik temperatury silnika ECT – otwarty obwód
17701 P1293 Czujnik temperatury silnika ECT – zwarcie do plusa
17702 P1294 Czujnik temperatury silnika ECT – zwarcie do masy
17703 P1295 Zawór Bypass Turbosprężarki TC – wadliwy przepływ
17704 P1296 System ogrzewania – wadliwe działanie >ECT, termostat
17705 P1297 Turbosprężarka TC, zawór przesłony, wtyki – spadek ciśnienia
17708 P1300 Dowolny / wszystkie cylindry – wyczuwalne wypadania zapłonów
17727 P1319 Czujnik uderzeniowy 1 G61, zwarcie do masy
17728 P1320 Czujnik uderzeniowy 2 G66, zwarcie do masy
17729 P1321 Czujnik uderzeniowy 3 G198, sygnał zbyt mały
17730 P1322 Czujnik uderzeniowy 3 G198, sygnał zbyt duży
17731 P1323 Czujnik uderzeniowy 4 G199, sygnał zbyt mały
17732 P1324 Czujnik uderzeniowy 4 G199, sygnał zbyt duży
17733 P1325 Kontrola spalania stukowego – cyl. 1
17734 P1326 Kontrola spalania stukowego – cyl. 2
17735 P1327 Kontrola spalania stukowego – cyl. 3
17736 P1328 Kontrola spalania stukowego – cyl. 4
17737 P1329 Kontrola spalania stukowego – cyl. 5
17738 P1330 Kontrola spalania stukowego – cyl. 6
17739 P1331 Kontrola spalania stukowego – cyl. 7
17740 P1332 Kontrola spalania stukowego – cyl. 8
17743 P1335 Kontrola momentu obrotowego silnika – limit osiągnięty
17744 P1336 Monitorowanie momentu obrotowego silnika – limit przekroczony
17745 P1337 Czujnik położenia wału korbowego CMP, bank 1 – zwarcie do masy
17746 P1338 Czujnik położenia wału rozrządu CMP 1, bank 1 – otwarty obwód, zwarcie do plusa
17747 P1339 Czujnik obrotów CKP, RPM – interchanged
17748 P1340 Czujnik położenia wału rozrządu CMP 1/ bank 1 – sygnał poza kolejnością
17749 P1341 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 1 – zwarcie do masy
17750 P1342 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 1 – zwarcie do plusa
17751 P1343 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 2 – zwarcie do masy
17752 P1344 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 2 – zwarcie do plusa
17753 P1345 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 3 – zwarcie do masy
17754 P1346 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 3 – zwarcie do plusa
17755 P1347 Czujnik CMP 2/ bank 2/ czujnik CKP – sygnał poza kolejnością
17756 P1348 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 1 – otwarty obwód
17757 P1349 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 2 – otwarty obwód
17758 P1350 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 3 – otwarty obwód
17759 P1351 Czujnik obrotów CKP, bank 1 – zakres, problem funkcjonowania
17762 P1354 Czujnik pozycji regulatora ilości paliwa >przewody, pompa paliwa

17763 P1355 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 1 – otwarty obwód
17764 P1356 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 1 – zwarcie do plusa
17765 P1357 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 1 – zwarcie do masy
17766 P1358 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 2 – otwarty obwód
17767 P1359 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 2 – zwarcie do plusa
17768 P1360 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 2 – zwarcie do masy
17769 P1361 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 3 – otwarty obwód
17770 P1362 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 3 – zwarcie do plusa
17771 P1363 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 3 – zwarcie do masy
17772 P1364 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 4 – otwarty obwód
17773 P1365 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 4 – zwarcie do plusa
17774 P1366 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 4 – zwarcie do masy
17775 P1367 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 5 – otwarty obwód
17776 P1368 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 5 – zwarcie do plusa
17777 P1369 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 5 – zwarcie do masy
17778 P1370 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 6 – otwarty obwód
17779 P1371 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 6 – zwarcie do plusa
17780 P1372 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 6 – zwarcie do masy
17781 P1373 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 7 – otwarty obwód
17782 P1374 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 7 – zwarcie do plusa
17783 P1375 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 7 – zwarcie do masy
17784 P1376 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 8 – otwarty obwód
17785 P1377 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 8 – zwarcie do plusa
17786 P1378 Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 8 – zwarcie do masy
17793 P1385 ECM – uszkodzony
17794 P1386 ECM, czujnik detonacji – uszkodzenie
17795 P1387 ECM, czujnik BARO – uszkodzenie
17796 P1388 ECM, czujnik ETS – uszkodzenie
17797 P1389 ECM 2 – uszkodzony
17799 P1391 Czujnik położenia wału korbowego CMP 2, bank 2 – zwarcie do masy
17800 P1392 Czujnik położenia wału korbowego CMP 2, bank 2 – zwarcie do plusa, otwarty obwód
17801 P1393 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 1 – obwód wadliwy
17802 P1394 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 2 – obwód wadliwy
17803 P1395 Wzmacniacz zapłonu, uzwojenie pierwotne 3 – obwód wadliwy
17804 P1396 Czujnik prędkości silnika, G28, brakujący ząb
17805 P1397 Czujnik obrotów CKP, RPM – osiągnięta wartośc kontrolna (control limit reached)
17806 P1398 Czujnik obrotów CKP, RPM – zwarcie do masy
17807 P1399 Czujnik obrotów CKP, RPM – zwarcie do plusa
17808 P1400 Zawór / cewka EGR bank 1 – wadliwy obwód
17809 P1401 Zawór / cewka EGR bank 1 – zwarcie do masy
17810 P1402 Zawór / cewka EGR bank 1 – zwarcie do plusa
17811 P1403 System EGR bank 1 – sygnał zróżnicowany (control difference)
17812 P1404 System EGR bank 1 – ustawienia podstawowe (basic setting)
17814 P1406 Czujnik obiegu spalin G98 – sygnał mało prawdopodobny
17815 P1407 Czujnik temperatury zaworu EGR – niski sygnał
17816 P1408 Czujnik temperatury zaworu EGR – wysoki sygnał
17817 P1409 Zawór oparów EVAP – wadliwe funkcjonowanie w obwodzie
17818 P1410 Zawór oparów EVAP – zwarcie do plusa
17819 P1411 System powietrza wtórnego AIR, bank 2 – niedostateczny przepływ
17822 P1414 System powietrza wtórnego AIR, bank 2 – nieszczelny przepływ
17823 P1415 Czujnik pozycji zaworu EGR – niska wartość (lower limit exceeded)
17824 P1416 Czujnik pozycji zaworu EGR – przekroczona górna wartość graniczna
17825 P1417 Czujnik rezerwy paliwa G – sygnał za niski
17826 P1418 Czujnik rezerwy paliwa G – sygnał za wysoki
17828 P1420 Zawór / cewka powietrza wtórnego AIR – wadliwe działanie obwodu
17829 P1421 Zawór / cewka powietrza wtórnego AIR – zwarcie do masy
17830 P1422 Zawór / cewka powietrza wtórnego AIR – zwarcie do plusa
17831 P1423 System powietrza wtórnego AIR, bank 1 – niedostateczny przepływ
17832 P1424 System powietrza wtórnego AIR, bank 1 – nieszczelny przepływ
17833 P1425 Elektrozawór przewietrzania z węglem aktyw. EVAP – zwarcie do masy
17834 P1426 Elektrozawór przewietrzania z węglem aktyw. EVAP – otwarty obwód
17835 P1427 Pompa podciśnienia, brakes – zwarcie do plusa
17836 P1428 Pompa podciśnienia, brakes – zwarcie do masy
17837 P1429 Pompa podciśnienia, brakes – otwarty obwód
17838 P1430 Pompa podciśnienia, brakes – otwarty obwód, zwarcie do plusa
17839 P1431 Pompa podciśnienia, brakes – otwarty obwód, zwarcie do masy
17840 P1432 Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR) – otwarty obwód
17841 P1433 Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR) – przekaźnik pompy >otwarty obwód
17842 P1434 Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR) – przekaźnik pompy >zwarcie do plusa
17843 P1435 Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR)- przekaźnik pompy >zwarcie do masy
17844 P1436 Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR) – przekaźnik pompy >obwód wadliwy
17845 P1437 Zawór recyrkulacji spalin EGR, bank 2 >zwarcie do plusa
17846 P1438 Zawór recyrkulacji spalin EGR, bank 2 >zwarcie do masy, otwarty obwód
17847 P1439 Czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EGR – nastawy podstawowe
17848 P1440 Zawór recyrkulacji spalin EGR >otwarty obwód
17849 P1441 Zawór (cewka) recyrkulacji spalin EGR, bank 1 >otwarty obwód, zwarcie do masy
17850 P1442 Czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EGR >wysoki sygnał
17851 P1443 Czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EGR – niski sygnał
17852 P1444 Czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EGR – wartość, problem wykonawczy
17853 P1445 Czujnik temperatury katalizatora 2-G132 sygnał mało prawdopodobny
17854 P1446 Czujnik temperatury Katalizatora 1 G20 – zwarcie do masy
17855 P1447 Czujnik temperatury katalizatora 1 G20 – otwarty obwód/ zwarcie do plusa
17856 P1448 Czujnik temperatury katalizatora 2 G132 – zwarciedo masy

17857 P1449 Czujnik temperatury katalizatora 2 G132 – otwarty obwód / zwarcie do plusa
17858 P1450 System powietrza wtórnego AIR – zwarcie do plusa
17859 P1451 System powietrza wtórnego AIR – zwarcie do masy
17860 P1452 System powietrza wtórnego AIR – otwarty obwód
17861 P1453 Czujnik temperatury EGRT 1, bank 1 – otwarty obwód, zwarcie do plusa
17862 P1454 Czujnik temperatury EGRT 1, bank 1 – otwarty obwód, zwarcie do masy
17863 P1455 Czujnik temperatury EGRT 1, bank 1 – zakres, problem funkcjonowania
17864 P1456 Kontrola temperatury EGRT 1, bank 1 – limit osiągnięty
17865 P1457 Czujnik temperatury EGRT 2, bank 2 – zwarcie do plusa, otwarty obwód
17866 P1458 Czujnik temperatury EGRT 2, bank 2 – zwarcie do masy
17867 P1459 Czujnik temperatury EGRT 2, bank 2 – rzakres, problem funkcjonowania
17868 P1460 Kontrola temperatury EGRT , bank 2 – control limit reached
17869 P1461 Kontrola temperatury EGRT , bank 1 – zakres, problem funkcjonowania
17870 P1462 Kontrola temperatury EGRT , bank 2 – zakres, problem funkcjonowania
17873 P1465 Pompa płynu czyszczącego V135 – zwarcie do plusa
17874 P1466 Pompa płynu czyszczącego V135 otwarty obwód / zwarcie do plusa
17875 P1467 Cewka ACF 2 N115 – zwarcie do plusa
17876 P1468 Cewka ACF 2 N115 – zwarcie do masy
17877 P1469 Cewka ACF 2 N115 – zakłócenia w transmisji sygnału
17878 P1470 Nieszczelność pompy systemu wentylacji zbiornika >usterka elektryczna
17879 P1471 Nieszczelność pompy systemu wentylacji zbiornika – zwarcie do plusa
17880 P1472 Nieszczelność pompy systemu wentylacji zbiornika – zwarcie do masy
17881 P1473 Nieszczelność pompy systemu wentylacji zbiornika – otwarty obwód
17882 P1474 Cewka ACF 2 N115 >usterka elektryczna
17883 P1475 Przeciek pompy systemu wentylacji zbiornika >wada / brak sygnału
17884 P1476 Przeciek pompy systemu wentylacji zbiornika >wada / niewystarczająca próżnia
17885 P1477 Przeciek pompy systemu wentylacji zbiornika >usterka mechaniczna
17886 P1478 Przeciek pompy systemu wentylacji zbiornika >blokada węża
17887 P1479 System podciśnienia układu hamulcowego – błąd mechaniczny
17908 P1500 Przekaźnik pompy paliwa – circuit malfunction
17909 P1501 Przekaźnik pompy paliwa – zwarcie do masy
17910 P1502 Przekaźnik pompy paliwa – zwarcie do plusa
17911 P1503 Alternator load signal (przewody)
17912 P1504 System dolotu – nieszczelność
17913 P1505 Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP – otwarty obwód
17914 P1506 Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP – zwarcie (do masy) styk zamknięty
17915 P1507 Obroty jałowe- mały zasięg regulacji ISC (Idle speed – lower limit reached)
17916 P1508 Obroty jałowe- duży zasięg regulacji (Idle speed – upper limit reached)
17917 P1509 Zawór IAC – wadliwy obwód
17918 P1510 Zawór IAC – zwarcie do plusa
17919 P1511 Elektrozawór powietrza dodatkowego 1 – aktualny obwód (current circuit)
17920 P1512 Elektrozawór powietrza dolotowego 1 – zwarcie do plusa
17921 P1513 Elektrozawór powietrza dolotowego 2 – zwarcie do plusa
17922 P1514 Elektrozawór powietrza dolotowego 2 – zwarcie do masy
17923 P1515 Elektrozawór powietrza dolotowego 1 – zwarcie do masy
17924 P1516 Elektrozawór powietrza dolotowego 1 – otwarty obwód
17925 P1517 Przekaźnik silnika – otwarty obwód
17926 P1518 Przekaźnik silnika – zwarcie do plusa
17927 P1519 Czujnik położenia wału korbowego CMP bank 1- uszkodzony
17928 P1520 Elektrozawór powietrza dolotowego 2 – otwarty obwód
17929 P1521 Zawór zmiany kolektora dolotowego 2 N261 >usterka elektryczna
17930 P1522 Czujnik położenia wału korbowego CMP bank 2- uszkodzony
17931 P1523 System poszuszek powietrznych – otrzymany niewłaściwy sygnał
17932 P1524 Przekaźnik pompy paliwa – obwód otwarty, zwarcie do masy
17933 P1525 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator, bank 1 -wadliwy obwód
17934 P1526 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator, bank 1 – zwarcie do plusa
17935 P1527 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator, bank 1 – zwarcie do masy
17936 P1528 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator, bank 1 – otwarty obwód
17937 P1529 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator – zwarcie do plusa
17938 P1530 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator – zwarcie do masy
17939 P1531 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator – otwarty obwód
17940 P1532 Regulator biegu jałowego – obroty poniżej wartości zaprogramowanej
17941 P1533 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator, bank 2 -wadliwy obwód
17942 P1534 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator, bank 2 – zwarcie do plusa
17943 P1535 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator, bank 2 – zwarcie do masy
17944 P1536 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator, bank 2 – otwarty obwód
17945 P1537 Elektrozawór paliwa zamknięty/otwarty – wadliwe działanie
17946 P1538 Elektrozawór paliwa zamknięty/otwarty – otwarty obwód, zwarcie do masy
17947 P1539 Włącznik pozycji pedału sprzęgła CPP – wartość, zła praca
17948 P1540 Sygnał prędkości samochodu – wysoki sygnał (wkaźnik, przekroczenie prędkości)
17949 P1541 Przekaźnik pompy paliwa – otwarty obwód
17950 P1542 Czujnik 1 pozycji silniczka przepustnicy – wartość, złe działanie
17951 P1543 Czujnik 1 pozycji silniczka przepustnicy – niska wartość
17952 P1544 Czujnik 1 pozycji silniczka przepustnicy – wysoka wartość
17953 P1545 Układ kontroli położenia przepustnicy – błąd, uszkodzenie
17954 P1546 Zawór regulacji Turbo (TC) – zwarcie do plusa
17955 P1547 Zawór regulacji Turbo (TC) – zwarcie do masy
17956 P1548 Zawór regulacji Turbo (TC) – otwarty obwód
17957 P1549 Zawór regulacji Turbo (TC) – otwarty obwód, zwarcie do masy
17958 P1550 Ciśnienie turbosprężarki (TC) – słaby przepływ dolotu/wydechu, MAP, regulator
17959 P1551 Czujnik wysokości F96 – zwarcie do plusa
17960 P1552 Czujnik wysokości F96 otwarty obwód/ zwarcie do masy
17961 P1553 Czujnik MAP, BARO – zła wartość >słaby przepływ dolotu, wydechu, zawór EVAP, przewody,

17962 P1554 Zespół przepustnicy – nastawy podstawowe >wykonaj adaptację
17963 P1555 Ciśnienie turbosprężarki (TC) – przekroczony górny limit >regulator
17964 P1556 Ciśnienie turbosprężarki (TC) – granica nie osiągnięta >zawór, słaby przepływ dolotu, TC uszkodzenie
17965 P1557 Ciśnienie turbosprężarki (TC) – przekroczona granica >podłączenie węża
17966 P1558 Nastawnik przepustnicy (silnik krokowy) ISC lub obwód >przewody, ISC, silniczek krokowy
17967 P1559 Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy, uszkodzona
17968 P1560 Przekroczone obroty maksymalne >przewany obwód, czujniki CKP, CMP
17969 P1561 nastawnik ilości paliwa – różnica wartości kontrolnej >przewody, pompa paliwa
17970 P1562 nastawnik ilości paliwa – wyższa wartość odcięcia >regulator
17971 P1563 nastawnik ilości paliwa – niska wartość odcięcia >regulator
17972 P1564 Sterowanie przepustnicą – niskie napięcie podstawowego ustawienia >akumulator, przewody
17973 P1565 Sterowanie przepustnicą – dolne ustawienie nieosiągnięte >ISC, stycznik,
17974 P1566 Sprężarka klimatyzacji – sygnał wejściowy nieprawidłowy
17975 P1557 Sygnał ładowania z kompresora A/C – brak sygnału
17976 P1568 Nastawnik przepustnicy (silnik krokowy) ISC – stycznik, silniczek krokowy
17977 P1569 Główny włącznik – przewody, włącznik
17978 P1570 Uszkodzony sterownik immobilizera – zły kod, ECM, przewody
17979 P1571 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 – zwarcie do plusa – cewka, zwarcie
17980 P1572 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 – zwarcie do masy – cewka, zwarcie
17981 P1573 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 – otwarty obwód – przewody
17982 P1574 Cewka lewa dla zawieszenia silnika N144 – usterka elektryczna
17983 P1575 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 – zwarcie do plusa – cewka, zwarcie
17984 P1576 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 – zwarcie do masy – cewka, zwarcie
17985 P1577 Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 – otwarty obwód – przewody
17986 P1578 Cewka lewa dla zawieszenia silnika N144 – usterka elektryczna
17987 P1579 Zespół przepustnicy – ustawienia podstawowe – wykonać adaptację
17988 P1580 Silniczek nastawnika przepustnicy.Bank 1 – przewody, ISC,słaba bateria jeżeli razem z 16487 (P0103)
17989 P1581 Zespół przepustnicy – ustawienia podstawowe >wykonać adaptację
17990 P1582 Adaptacja biegu jałowego – przekroczony limit – zły przepływ w dolocie/wydechu,ciśn.paliwa, EVAP
17991 P1583 Zawory zawieszenia skrzyni biegów – zwarcie do plusa
17992 P1584 Zawory zawieszenia skrzyni biegów- zwarcie do masy
17993 P1585 Zawory zawieszenia skrzyni biegów- zakłócenia
17994 P1586 Elektrozawór kontroli zawieszenia silnika.Bank 1,2 – zwarcie do plusa >cewka, zwarcie
17995 P1587 Cewki zawieszenia silnika N144/N145 – zwarcie do masy
17996 P1588 Cewki zawieszenia silnika N144/N145 – zakłócenia
17997 P1589 Podgrzewacz powietrza klimatyzacji – zwarcie do plusa >zwarcie, włącznik podgrzewacza
17998 P1590 Podgrzewacz powietrza klimatyzacji – otwarty obwód
18000 P1592 Czujnik barometryczny BARO lub podciśienia MAP – sygnał nieprawidłowy
18001 P1593 Adaptacja wysokości – sygnał poza tolerancją – mały przepływ dolotu, MAF, przepustnica
18007 P1599 Silnik krokowy biegu jałowego – niskie obroty – silnik krokowy IAC
18008 P1600 Sterownik ECM – niskie napięcie zasilania ze stacyjki (terminal 15)
18009 P1601 Sterownik ECM – nieprawidłowe napięcie zasilania
18010 P1602 Sterownik ECM – niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)
18011 P1603 Sterownik ECM – uszkodzenie
18012 P1604 Sterownik ECM – uszkodzenie
18013 P1605 Czujnik słabeego przyśpieszenia na trasie – usterka elektryczna
18014 P1606 Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG – nieprawidłowy sygnał – moduł ABS, CAN BUS data
18015 P1607 Sygnał prędkości na trasie – błąd , informacje z instrumentu combi
18016 P1608 Przełacznik ciśnienia wspomagania kierownicy PSP – wadliwy obwód – przewody, PSP
18017 P1609 Sterownik ECM – brak przełączania >Przełącznik Airbagu
18018 P1610 Sterownik ECM – uszkodzenie
18019 P1611 Obwód lampki usterek MILi – zwarcie do masy
18020 P1612 Sterownik ECM – błędne kody (incorrectly coded)
18021 P1613 Złe funkcjonowanie lampki usterek MIL – otwarty obwód lub zwarcie do plusa
18022 P1614 Lampka ostrzegawcza wciśnięta na żądanie – sygnał mało prawdopodobny
18023 P1615 Czujnik temperatury oleju silnika EOT – wartość, złe działanie
18024 P1616 Lampka ostrzegawcza nagrzewania świec żarowyvh – zwarcie do plusa
18025 P1617 Lampka ostrzegawcza nagrzewania świec żarowyvh – otwarty obwód, zwarcie do masy
18026 P1618 Przekaźnik świec żarowych – zwarcie do plusa
18027 P1619 Przekaźnik świec żarowych – zwarcie do masy, otwarty obwód
18028 P1620 Panel wskaźników, sygnał z ECT – zwarcie do plusa, otwarty obwód
18029 P1621 Panel wskaźników, sygnał z ECT – zwarcie do masy
18030 P1622 Panel wskaźników, sygnał z ECT – nieoprawdopodobny sygnał
18031 P1623 CAN data bus – brak sygnału
18032 P1624 Złe funkcjonowanie lampki usterek MIL – aktywny sygnał połączenia
18033 P1625 CAN bus data, TCM – nieprawidłowy sygnał
18034 P1626 Can bus data, TCM – brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów AT
18035 P1627 Brak sygnału ABS
18036 P1628 Przesył magistrali danych – brak wiadomości z czujnika kąta kierownicy
18037 P1629 Przesył magistrali danych – brak wiadomości z AICC
18038 P1630 Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 1 – niska wartość >zwarcie do masy, czujnik APP
18039 P1631 Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 1 – wysoka wartość >zwarcie do plusa, czujnik APP
18040 P1632 Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik – brak napięcia >przewody
18041 P1633 Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 2 – niska wartość. Zwarcie do masy, czujnik APP
18042 P1634 Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 2 – wysoka wartość >zwarcie do plusa, czujnik APP
18043 P1635 CAN data bus, klimatyzacja – brak sygnału >przewody, rezystor w ECM
18044 P1636 CAN data bus, SRS – brak sygnału >przewody, SRS, rezystor w ECM
18045 P1637 CAN data bus, electronic CE – brak sygnału >przewody, rezystor w ECM
18046 P1638 Przesył magistrali danych – brak wiadomości z połączenia
18047 P1639 Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 1/2 – wartość, problem wykonawczy, czujnik APP
18048 P1640 Sterownik ECM – uszkodzenie
18049 P1641 Błędna pamięć klimatyzacji
18050 P1642 Moduł SRS – złe funkcjonowanie

18051 P1643 Błędna pamięć elektroniki
18052 P1644 Błędna pamięć sprzężenia
18053 P1645 CAN data bus, 4WD – brak sygnału >przewody, dopasowanie rezystowa w ECM
18054 P1646 Błędna pamięć elektroniki 4WD
18055 P1647 Sprawdzić kodowanie / wersje jednostek kontrolnych w napędzie
18056 P1648 CAN data bus – wadliwe działanie
18057 P1649 CAN data bus, ABS – brak sygnału >moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
18058 P1650 CAN data bus >oprzyrządowanie. przewody, dopasowanie rezystora w ECM.
18059 P1651 Wiadomość w zespole napędu magistrali danych – brak
18060 P1652 Moduł kontroli przekładni TCM – złe funkcjonowanie.
18061 P1653 Moduł ABS – złe funkcjonowanie.
18062 P1654 Moduł panela instrumentów – złe funkcjonowanie >patrz kody temp.silnika i poziomu oleju
18063 P1655 Błędna pamięć jednostki kontrolnej AICC
18064 P1656 Sygnał klimatyzacji AC – zwarcie do masy >zwarcie przwodów.
18065 P1657 Sygnał klimatyzacji AC – zwarcie do plusa >zwarcie przwodów.
18066 P1658 CAN data bus, kontrola przesyłu – wadliwe funkcjonowanie >przewody, rezystow w ECM.
18067 P1659 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I – zwarcie do plusa >przewody, silnik wentylatora.
18068 P1660 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I – zwarcie do masy >przewody, silnik wentylatora.
18069 P1661 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość II – zwarcie do plusa >przewody, silnik wentylatora.
18070 P1662 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I – zwarcie do masy >przewody, silnik wentylatora.
18071 P1663 Wtryskiwacz, aktywacja – zwarcie do plusa.ECM, przewody.
18072 P1664 Wtryskiwacz, aktywacja – aktualny obwód >otwarty obwód, zwarcie do masy.
18073 P1665 Wtryskiwacz – usterka mechaniczna >uszkodzony wtryskiwacz.
18074 P1666 Wtryskiwacz 1 – obwód >otwarty obwód, zwarcie do masy.
18075 P1667 Wtryskiwacz 2 – obwód >otwarty obwód, zwarcie do masy.
18076 P1668 Wtryskiwacz 3 – obwód >otwarty obwód, zwarcie do masy.
18077 P1669 Wtryskiwacz 4 – obwód >otwarty obwód, zwarcie do masy.
18080 P1672 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I – otwarty obwód, zwarcie do masy, przewody
18082 P1674 CAN data bus, oprzyrządowanie – nieprawidłowy sygnał Przewody, rezystor w ECM.
18084 P1676 Lampka ETS – wadliwy obwód >panel instrumentów, przewody, rezystor w ECM.
18085 P1677 Lampka ETS – zwarcie do plusa >panel instrumentów, przewody, rezystor w ECM.
18086 P1678 Lampka ETS – zwarcie do masy >panel instrumentów, przewody, rezystor w ECM.
18087 P1679 Lampka ETS – otwarty obwód >panel instrumentów, przewody, rezystor w ECM.
18088 P1680 Ustawienie APP bezwładny-właściwy – aktywacja >APP czujnik, moduł przepustnicy.
18089 P1681 Komputer ECM – niekompletne oprogramowanie
18090 P1682 CAN data bus, ABS – nieprawdopodobny sygnał >Moduł ABS, przewody, rezustor w ECM.
18091 P1683 CAN data bus, SRS – nieprawdopodobny sygnał >Moduł SRS, przewody, rezustor w ECM.
18092 P1684 Programowanie jednostki kontroli – błąd w transferze danych
18094 P1686 Wadliwa jednostka kontroli – błąd programowania
18098 P1690 Złe funkcjonowanie lampki MIL – wadliwy obwód >Przewody, panel instrumentów, rezustor ECM.
18099 P1691 Złe funkcjonowanie lampki MIL – otwarty obwód >Przewody, panel instrumentów, rezustor ECM.
18100 P1692 Złe funkcjonowanie lampki MIL – zwarcie do masy >Przewody, panel instrumentów, rezustor ECM.
18101 P1693 Złe funkcjonowanie lampki MIL – zwarcie do plusa >Przewody, panel instrumentów, rezustor ECM.
18102 P1694 Lampka ostrzegawcza dla samodiagnozy K83 – otwarty obwód / zwarcie do masy
18104 P1696 CAN data bus, elektroniczne sterowanie wspomaganiem kierownicy – nieprawidłowy sygnał.
18112 P1704 Przełącznik zmiany biegu na niższy F8 – usterka elektryczna
18113 P1705 Monitoring w biegu / stosunek – limit adaptacji osiągnięty
18119 P1711 Czujnik prędkości 1 przód lewy G47 – sygnał mało prawdopodobny
18124 P1716 Czujnik prędkości 2 przód prawy G45 – sygnał mało prawdopodobny
18129 P1721 Czujnik prędkości 3 tył lewy G46 – sygnał mało prawdopodobny
18131 P1723 Sygnał wstrzymania startu – otwarty obwód
18132 P1724 Sygnał wstrzymania startu – zwarcie do masy
18134 P1726 Czujnik prędkości 4 tył prawy G44 – sygnał mało prawdopodobny
18136 P1728 Różne prędkości kół – sygnał mało prawdopodobny
18137 P1729 Sygnał wstrzymania startu – zwarcie do plusa
18141 P1733 Przełącznik “tył”czujnik przechyłu F189 – zwarcie do masy
18147 P1739 Przełącznik “góra”czujnik przechyłu F189 – zwarcie do masy
18148 P1740 Monitorowanie temperatury sprzęgła
18149 P1741 Adaptacja ciśnienia sprzęgła – limit adaptacji osiągnięty
18150 P1742 Adaptacja momentu obrotowego sprzęgła – limit adaptacji osiągnięty
18151 P1743 Monitoring poślizgu sprzęgła – sygnał zbyt wysoki
18152 P1744 Rozpoznanie przełącznika Tiptronic F189 – zwarcie do masy
18153 P1745 Zasilenie napięciem cewki – zwarcie do plusa
18154 P1746 Zasilenie napięciem cewki – usterka elektryczna
18155 P1747 Zasilenie napięciem cewki – otwarty obwód / zwarcie do masy
18156 P1748 Jednostka kontrolna uszkodzona
18157 P1749 Jednostka kontrolna dla automatycznej skrzyni biegów – zły kod
18158 P1750 Zasilanie – napięcie zbyt niskie
18159 P1751 Zasilanie – napięcie zbyt wysokie
18160 P1752 Zasilanie – napięcie – sygnał mało prawdopodobny
18168 P1760 Cewka N110 – usterka elektryczna
18169 P1761 Cewka N110 – zwarcie do masy
18170 P1762 Cewka N110 – zwarcie do plusa
18171 P1763 Cewka N110 – otwarty obwód
18172 P1764 Monitoring temperatury skrzyni biegów
18173 P1765 Czujnik 2 dla ciśnienia hydraulicznego G194
18174 P1766 Sygnał zaworu przepustnicy z silnika – otwarty obwód, zwarcie do plusa
18175 P1767 Sygnał zaworu przepustnicy z silnika – otwarty obwód, zwarcie do masy
18176 P1768 Czujnik 2 dla ciśnienia hydraulicznego G194 – sygnał za wysoki
18177 P1769 Czujnik 2 dla ciśnienia hydraulicznego G194 – sygnał za niski
18178 P1770 Sygnał ładowania z silnika – sygnał mało prawdopodobny
18179 P1771 Sygnał ładowania z silnika – obwód otwarty, zwarcie do plusa
18180 P1772 Sygnał ładowania z silnika – zwarcie do masy

18181 P1773 Czujnik 1 ciśnienia hydraulicznego G193 – sygnał za wysoki
18182 P1774 Czujnik 1 ciśnienia hydraulicznego G193 – sygnał za niski
18184 P1776 Czujnik ciśnienia hydraulicznego automatycznej skrzyni biegów 1 G193 – sygnał mało prawdopodobny
18185 P1777 Czujnik ciśnienia hydraulicznego automatycznej skrzyni biegów 2 G194 – sygnał mało prawdopodobny
18186 P1778 Zawór 7 – usterka elektryczna w obwodzie
18188 P1780 Możliwość włączeniowa dla silnika
18189 P1781 Sygnał redukcji obrotów >otwarty obwód / zwarcie do masy
18190 P1782 Sygnał redukcji obrotów >otwarty obwód / zwarcie do plusa
18192 P1784 Obwód przełącznika góra dół >otwarty obwód / zwarcie do masy
18193 P1785 Obwód przełącznika góra dół >zwarcie do plusa
18194 P1786 Sygnał światła cofania >obwód otwarty
18195 P1787 Sygnał światła cofania >zwarcie do masy
18196 P1788 Sygnał światła cofania >zwarcie do plusa
19197 P1789 Oddziaływanie prędkości jałowej silnika – błąd, informacjać z silnika
18198 P1790 Sygnał dla wyświetlacza poziomu selektywnego – obwód otwarty
18199 P1791 Sygnał dla wyświetlacza poziomu selektywnego – zwarcie do masy
18200 P1792 Sygnał dla wyświetlacza poziomu selektywnego – zwarcie do plusa
18201 P1793 Czujnik 2 dla prędkości skrzyni biegów G196 >brak sygnału
18203 P1795 Sygnał prędkości >otwarty obwód
18204 P1796 Sygnał prędkości >zwarcie do masy
18205 P1797 Sygnał prędkości >zwarcie do plusa
18206 P1798 Czujnik 2 dla prędkości skrzyni biegów G196 >sygnał mało prawdopodobny
18207 P1799 Czujnik 2 dla prędkości skrzyni biegów G196 >obroty za wysokie
18221 P1813 Zawór kontroli ciśnienia 1 N215 usterka elektryczna
18222 P1814 Zawór kontroli ciśnienia 1 N215 obwód otwarty / zwarcie do masy
18223 P1815 Zawór kontroli ciśnienia 1 N215 – zwarcie do plusa
18226 P1818 Zawór kontroli ciśnienia 2 N216 usterka elektryczna
18227 P1819 Zawór kontroli ciśnienia 2 N216 obwód otwarty / zwarcie do masy
18228 P1820 Zawór kontroli ciśnienia 2 N216 – zwarcie do plusa
18231 P1823 Zawór kontroli ciśnienia 3 N217 usterka elektryczna
18232 P1824 Zawór kontroli ciśnienia 3 N217 otwarty obwód / zwarcie do masy
18233 P1825 Zawór kontroli ciśnienia 3 N217 – zwarcie do plusa
18236 P1828 Zawór kontroli ciśnienia 4 N218 usterka elektryczna
18237 P1829 Zawór kontroli ciśnienia 4 N218 otwarty obwód / zwarcie do masy
18238 P1830 Zawór kontroli ciśnienia 4 N218 – zwarcie do plusa
18241 P1833 Zawór kontroli ciśnienia 5 N233 usterka elektryczna
18242 P1834 Zawór kontroli ciśnienia 5 N233 otwarty obwód / zwarcie do masy
18243 P1835 Zawór kontroli ciśnienia 5 N233 – zwarcie do plusa
18249 P1841 Jednostka kontrolna silnika / skrzynia biegów, wersje niedopasowane
18250 P1842 Błędna pamięć instrumentu combi
18251 P1843 Błędna pamięć jednostki kontrolnej AICC
18252 P1844 Błędna pamięć elektryki
18255 P1847 Jednostka kontrolna ABS – zapytanie
18256 P1848 Jednostka kontrolna silnika – zapytanie
18257 P1849 Jednostka kontrolna skrzyni biegów – zapytanie
18258 P1850 Przesył magistrali danych – brak informacji z silnika
18259 P1851 CAN data bus, ABS – nieprawidłowy sygnał. ABS, przewody, rezystor w ECM.
18260 P1852 Napęd magistrali danych brak informacji z silnika, mało prawdopodobne
18261 P1853 CAN data bus, ABS – nieprawidłowy sygnał. ABS, przewody, rezystor w ECM.
18262 P1854 CAN data bus, ABS – uszkodzenie. Przewody, rezystor w ECM.
18263 P1855 Przesył magistrali danych – monitorowanie oprogramowania
18264 P1856 Potencjometr zaworu przepustnicy G69 – błędna informacja z silnika
18265 P1857 Sygnał ładowania – błędna wiadomość z silnika
18266 P1858 Sygnał obrotów silnika – błędna informacja z silnika
18267 P1859 Przełącznik światła hamulca – błędna informacja z silnika
18268 P1860 Przełącznik redukcji biegu F8 – błędna informacja z silnika
18269 P1861 Czujnik pozycji przyśpieszenia G79 – błędna informacja z silnika
18270 P1862 Przesył magistrali danych – brak informacji z instrumentu combi
18271 P1863 Przesył magistrali danych – brak informacji z czujnika kąta kierownicy
18272 P1864 Przesył magistrali danych – brak informacji z jednostki kontrolnej AICC
18273 P1865 Przesył magistrali danych – brak informacji z centrali elektroniki
18274 P1866 Przesył magistrali danych – brak informacji (Drive train data bus message missing)
18308 P1900 Wentylator chłodzenia silnika, szybkość II – otwarty obwód, zwarcie do masy, przewody, zwarcie.
18309 P1901 Wentylator chłodzenia silnika – włączanie przekaźnika >zwarcie do plusa.
18310 P1902 Wentylator chłodzenia silnika – otwarty obwód, zwarcie do masy.
18311 P 1903 Hydrauliczny elektrozawór wentylatora chłodzenia silnika – zwarcie do plusa >przewody, silnik wentylatora
18312 P1904 Hydrauliczny elektrozawór wentylatora chłodzenia silnika – otwarty obwód, zwarcie do masy.
18313 P1905 Przekaźnik pompy doładowania powietrza – zwarcie do plusa >przewody,
18314 P1906 Przekaźnik pompy doładowania powietrza – zwarcie do masy, otwarty obwód >przewody,
18315 P1907 Szyna danych, ECM 1,2 – uszkodzenie >Przewody.
18316 P1908 Szyna danych, ECM 1,2 – niewłaściwa wersja programu. Dane w ECM1 lub 2.
18317 P1909 Szyna danych, ECM 1,2 – brak sygnału z ECM 1.ECM 1 >przewody.
18318 P1910 Szyna danych, ECM 1,2 – brak sygnału z ECM 2. ECM 2 >przewody.
18319 P1911 Szyna danych, ECM 1,2 – wadliwe funkcjonowanie obwodu ECM 1 lub 2 >przewody.
18320 P1912 Czujnik ciśnienia serwa hamulca – otwarty obwód, zwarcie do plusa.
18321 P1913 Czujnik ciśnienia serwa hamulca – zwarcie do masy >niskie podciśnienie, przewody.
18322 P1914 Czujnik ciśnienia serwa hamulca – zakres, problem wydajności >Niskie podciśnienie, czujnik, przewody.
18328 P1920 Elektrozawór kontroli zawieszenia silnika Bank 1 lub 2 >otwarty obwód, zwarcie do masy.
18331 P1923 Sterownik silnika ECM 2 – wadliwe funkcjonowanie.
19456 P3000 CAN data bus, oprzyrządowanie – świeca żarowa >przewody, rezystor w ECM,
19458 P3002 Czujnik pozycji pedału gazu APP – włącznik przesyłu kick-down
19459 P3003 Przekaźnik wentylatora 1 chłodnicy, niska moc >przewody, przekaźnik.
19460 P3004 Nie zdefiniowany

19461 P3005 Przekaźnik wentylatora 2 chłodnicy, wysoka moc >przewody, przekaźnik.
19463 P3007 Czujnik pozycji wałka rozrządu CMP – brak sygnału >czujnik, przewody, szczelina czujnika (odległość).
19464 P3008 Czujnik pozycji wałka rozrządu CMP – przekroczony górny limit >niepewny wirnik, wyrównanie.
19465 P3009 Przekaźnik chłodzenia pompy paliwa – zwarcie do plusa >przewody
19466 P3010 Przekaźnik chłodzenia pompy paliwa – otwarty obwód, zwarcie do masy >otwarty obwód, obieg.
19467 P3011 Przekaźnik pompy paliwa – zwarcie do plusa >przekaźnik, przewody.
19468 P3012 Przekaźnik pompy paliwa – zwarcie do masy, otwarty obwód, przekaźnik, przewody.
19469 P3013 Zawór regulacji turbosprężarki B (TC)- zwarcie do plusa >przewody, zawór.
19470 P3014 Zawór regulacji turbosprężarki B (TC)- zwarcie do masy, otwarty obwód >przewody, zawór.
19471 P3015 Zawór obejściowy paliwa – zwarcie do plusa >przewody, zawór.
19472 P3016 Zawór obejściowy paliwa – zwarcie do masy, otwarty obwód >przewody, zawór.
19496 P3040 Przełożenie przekładni zębatej – nieprawdopodobne >wada przekładni.
19497 P3041 CAN data bus, oprzyrządowanie – nieprawdopodobny sygnał z ECT >przewody rezystor w ECM.
19560 P3104 Elektrozawór powietrza dolotowego – zwarcie do plusa >przewody, zawór.
19561 P3105 Elektrozawór powietrza dolotowego – zwarcie do masy, otwarty obwód >przewody, zawór.
19586 Nie zdefiniowany
19717 P3262 Grzałka sondy Lambda 2, bank 1 i 2 – zamieniona >sonda HO2S 2 w banku 1 i 2-zły montaż.
65280 – – – – – CAN data bus, ABS – uszkodzenie >przewody, rezystor w ECM, odczytaj kody ABS,
65535 P0603 Uszkodzony sterownik ECM.
81002 LT 2.3 AGL – czujnik temperatury silnika ECT – zwarcie w obwodzie >czujnik ECT, przewody, zwarcie w obwodzie
81003 LT 2.3 AGL – czujnik temperatury silnika ECT – przerwany obwód >czujnik ECT, otwarty obwód, konektor,
81004 LT 2.3 AGL – czujnik temperatury silnika ECT – nieprawidłowa wartość >czujnik ECT, ECM,
81005 LT 2.3 AGL – czujnik temperatury silnika ECT – brak połączenia >czujnik ECT, przewody, złącze,
81006 LT 2.3 AGL – czujnik temperatury powietrza IAT – krótki obwód >przewody, czujnik IAT,
81007 LT 2.3 AGL – czujnik temperatury powietrza IAT – przerwa w obwodzie >przewody, czujnik IAT, złącze
81008 LT 2.3 AGL – czujnik temperatury powietrza IAT – luźne połączenie >przewody, czujnik IAT, konektor,
81009 LT 2.3 AGL – czujnik podciśnienia w kol.ssącym MAP – nieprawidłowa wartość >słaby/zatkany przepływ, ECM
81010 LT 2.3 AGL – czujnik podciśnienia w kol.ssącym MAP – brak sygnału >zatkany przepływ, brak połączenia, ECM
81011 LT 2.3 AGL – styk biegu jałowego CTP – kontakt ciągle zwarty >zwarcie przewodów, włącznik CTP,
81012 LT 2.3 AGL – styk biegu jałowego CTP – luźna wtyczka >wtyczka, przewody, włącznik CTP,
81068 LT 2.3 AGL – styk biegu jałowego CTP – kontakt ciągle otwarty >przerwa przewodów, styki CTP, ISC,
81013 LT 2.3 AGL – potencjometr przepustnicy TPS – wysoka wartość >zwarcie do plusa, TPS,
81014 LT 2.3 AGL – potencjometr przepustnicy TPS – niska wartość >zwarcie do masy, TPS,
81015 LT 2.3 AGL – potencjometr przepustnicy TPS – luźna wtyczka >przewody, wtyczka, TPS,
81016 LT 2.3 AGL – czujnik pozycji silnika krokowego ISC – wysoka wartość >zwarcie do plusa, czujnik pozycji,
81017 LT 2.3 AGL – czujnik pozycji silnika krokowego ISC – niska wartość >zwarcie do masy, czujnik pozycji,
81018 LT 2.3 AGL – czujnik pozycji silnika krokowego ISC – luźna wtyczka >przewody, wtyczka, czujnik pozycji,
81019 LT 2.3 AGL – silnik krokowy – nieosiągnięte minimalne położenie >nieszczelność w dolocie,
81020 LT 2.3 AGL – silnik krokowy – nieosiągnięte maksymalne położenie >ISC, czujnik pozycji ISC,
81021 LT 2.3 AGL – silnik krokowy – skokowe działanie >ISC, czujnik pozycji ISC, nieszczelność w dolocie,
81022 LT 2.3 AGL – sonda Lambda – wysoka wartość >zwarcie do plusa, sonda HO2S,
81023 LT 2.3 AGL – sonda Lambda – przerwa przewodów >otwarty przewód, sonda HO2S,
81024 LT 2.3 AGL – sonda Lambda – nieprawidłowa wartość >sonda HO2S,
81025 LT 2.3 AGL – sonda Lambda – zwarcie grzałki do masy >zwarcie przewodów do masy, sonda HO2S,
81026 LT 2.3 AGL – sonda Lambda – zwarcie grzałki do plusa >zwarcie przewodów do plusa, sonda HO2S,
81027 LT 2.3 AGL – sonda Lambda – przerwa w przewodach >otwarty obwód, sonda HO2S,
81028 LT 2.3 AGL – regulacja Lambda – przekroczony limit >ciśniene paliwa, zapłon,wtryskiwacz, HO2S, EVAP, nieszcz.
81029 LT 2.3 AGL – sonda Lambda – nie osiągnięty limit >ciśniene paliwa, zapłon,wtryskiwacz, HO2S, EVAP, nieszczelność
81030 LT 2.3 AGL – wtryskiwacz 1 i 4 – zwarcie do plusa >zwarcie przewodów do plusa, wtryskiwacz
81031 LT 2.3 AGL – wtryskiwacz 1 i 4 – zwarcie do masy, otwarty obwód >zwarcie do masy, wtryskiwacz
81032 LT 2.3 AGL – wtryskiwacz 2 i 3 – zwarcie do plusa >zwarcie przewodów do plusa, wtryskiwacz
81033 LT 2.3 AGL – wtryskiwacz 2 i 3 – zwarcie do masy, otwarty obwód >zwarcie do masy, wtryskiwacz
81034 LT 2.3 AGL – bogata mieszanka >ciśniene paliwa, zapłon,wtryskiwacz, HO2S, EVAP, nieszczelność wydechu
81035 LT 2.3 AGL – uboga mieszanka >ciśniene paliwa, zapłon,wtryskiwacz, HO2S, EVAP, nieszczelność dolotu,
81036 LT 2.3 AGL – bogata mieszanka – częściowe ładowanie >ciśn.paliwa, zapłon,wtrysk., HO2S, EVAP, nieszcz. wyd.
81037 LT 2.3 AGL – uboga mieszanka – częściowe ładowanie >ciśn.paliwa, zapłon,wtrysk., HO2S, EVAP, nieszcz. dolotu
81038 LT 2.3 AGL – cewka zapłonowa, moduł cyl. 1 i 4 – zwarcie do plusa >przewody, cewka zapłonowa, moduł,
81039 LT 2.3 AGL – cewka zapłonowa, moduł cyl. 1 i 4 – wadliwe działanie >przewody, wtyk, świeca, cewka, moduł,
81040 LT 2.3 AGL – cewka zapłonowa, moduł cyl. 1 i 4 – niski prąd >zwarcie przewodów do masy, cewka, moduł,
81041 LT 2.3 AGL – cewka zapłonowa, moduł cyl. 2 i 3 – zwarcie do plusa >przewody, cewka zapłonowa, moduł,
81042 LT 2.3 AGL – cewka zapłonowa, moduł cyl. 2 i 3 – wadliwe działanie >przewody, wtyk, świeca, cewka, moduł,
81043 LT 2.3 AGL – cewka zapłonowa, moduł cyl. 2 i 3 – niski prąd >zwarcie przewodów do masy, cewka, moduł,
81044 LT 2.3 AGL – czujnik wału korbowego CKP, czujnik obrotów silnika RPM – brak sygnału, sygnał nieprawdopod.
81045 LT 2.3 AGL – czujnik wału korbowego CKP, czujnik obrotów silnika RPM >szczelina czujnika, opiłki,
81046 LT 2.3 AGL – czujnik wału korbowego CKP, czujnik obrotów silnika RPM – sygnał nieprawdopod. >szczelina, opiłki,
81047 LT 2.3 AGL – sterownik ECM, wtyk modułu kodującego – zwarcie do masy >wtyk modułu kodującego zwarty do masy
81048 LT 2.3 AGL – sterownik ECM, wtyk modułu kodującego – zwarcie do plusa >wtyk modułu kodującego zwarty do plusa
81049 LT 2.3 AGL – czujnik wału korb. CKP, czujnik obr.silnika RPM – sygnał zwarty do masy >przewody do masy,ECM
81050 LT 2.3 AGL – czujnik wału korb. CKP, czujnik obr.silnika RPM – sygnał zwarty do plusa >przewody do plusa,ECM
81051 LT 2.3 AGL – czujnik prędkości samochodu VSS – brak sygnału >prędkościomierz, otwarty obwód, VSS
81052 LT 2.3 AGL – czujnik prędkości samochodu VSS – nieprawdopodobny sygnał >przewody, VSS
81055 LT 2.3 AGL – przekaźnik pompy paliwa – otwrty obwód, zwarcie do plusa >przewody, przekaźnik pompy,
81056 LT 2.3 AGL – przekaźnik pompy paliwa – otwrty obwód / zwarcie do masy >przewody do masy, przekaźnik pompy,
81059 LT 2.3 AGL – zbiornik oparów EVAP – otwarty obwód / zwarcie do plusa >otwarty obwód/zwarcie do plusa, EVAP,
81060 LT 2.3 AGL – zbiornik oparów EVAP – otwarty obwód / zwarcie do masy >otwarty obwód/zwarcie do masy, EVAP,
81061 LT 2.3 AGL – regulacja mieszanki (MC) – przekroczony limit >ciśn.paliwa, wtryskiwacz, HO2S, grzałka, nieszcz.wyd.,
81063 LT 2.3 AGL – sterownik ECM – niskie napiecie >akumulator, przewody,
81069 LT 2.3 AGL – elektrozawór przymykania wydechu – zwarcie do plusa >przewody-zwarcie do plusa, elektrozawór,
81070 LT 2.3 AGL – elektrozawór przymykania wydechu >otwarty obwód, zwarcie/ do masy, elektrozawór,
81071 LT 2.3 AGL – czujnik prędkości pojazdu VSS – zbyt wielkie odchyłki >niewłaściwy kod programowania
81072 LT 2.3 AGL – czujnik prędkości pojazdu VSS – nieprawdopodobny sygnał >przewody, VSS, prędkościomierz